Toán 10 Dấu của tam thức bậc 2

vitienkk10

Học sinh
Thành viên
22 Tháng ba 2020
13
13
21
17
Nghệ An
Trường Trung Học Phổ Thông Quỳ Hợp 1
2. Cho phương trình : ( m - 2 )x^2 + ( 4m - 6 )x + 5m - 6 = 0. Tìm m để :
a: phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương
b: phương trình có 2 nghiệm phân biệt âm
c: phương trình có nghiệm
d: phương trình vô nghiệm
 

giangha13062013

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng mười 2018
459
1,887
161
Phú Thọ
THCS Văn Lang
2. Cho phương trình : ( m - 2 )x^2 + ( 4m - 6 )x + 5m - 6 = 0. Tìm m để :
a: phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương
b: phương trình có 2 nghiệm phân biệt âm
c: phương trình có nghiệm
d: phương trình vô nghiệm
Bài này bạn chỉ cần áp dụng ứng dụng xét dấu các nghiệm thôi :v
Tình delta :[tex]\Delta = (4m-6)^{2} - 4(m-2)(5m-6)[/tex]
a. Để [tex]0 < x1\leq x2[/tex] thì [tex]\Delta \geq 0 , \frac{-b}{a}> 0 , \frac{c}{a}> 0[/tex]
b. Để [tex]x1\leq x2< 0[/tex] thì [tex]\Delta \geq 0 , \frac{-b}{a}< 0 , \frac{c}{a}> 0[/tex]
c. Để ptrinh có nghiệm thì [tex]\Delta \geq 0[/tex]
d. Để ptrinh vô nghiệm thì [tex]\Delta < 0[/tex]
Bạn tham khảo nhé :v
 
Top Bottom