Sử 7 đạo

0979956782

Học sinh
Thành viên
29 Tháng ba 2020
49
38
21

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
917
1,410
151
16
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Bắt đầu ở Ninh Cường, Quần Anh thuộc huyện Nam Chấn và làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thuỷ (ngày nay lần lượt là các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường của tỉnh Nam Định).
 
Top Bottom