Hóa 8 Dạng toán hỗn hợp

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
204
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau​

- Phần 1 ngâm trong dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)​

- Phần 2 nung nóng dẫn luồng khí H2 dư đi qua thì thu được 33,6g Fe​

Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.​

 

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê

Có hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau​

- Phần 1 ngâm trong dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 4,48 lít khí H2 (đktc)​

- Phần 2 nung nóng dẫn luồng khí H2 dư đi qua thì thu được 33,6g Fe​

Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.​

Chử Nhi
phần 1:
chỉ có fe + axit --> khí H2
fe2o3 + axit không có khí

fe + 2hcl ---> fecl2 + h2
0,2 mol 0,2 mol

phần 2: fe không pư với h2
n fe bài cho là 0,6 mol ---> n fe do pư sinh ra là 0,4 mol
fe2o3 + 3h2 ---> 2fe + 3h2o
0,2 mol 0,4 mol

hỗn hợp ban đầu có :
m fe= 22,4 g --> 41,17%
m fe2o3 = 32g -----> 58,83%
 
Top Bottom