Sử 9 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
304
242
124
17
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
 1. Sớm nhận ra tầm quan trọng của việc thành lập Đảng Cộng sản VN
 2. Phác thảo những vấn đề cơ bản của đường lối cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, xác lập tư tưởng, chính trị từ ban đầu
 3. Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng: thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sự ra đời và ý nghĩa của việc thành lập Đảng?
Sự ra đời:
- Bối cảnh lịch sử: Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 các ptrào yêu nc CM trc khi đảng ra đời từ lập trường cần vương đến lập trường dân chủ tiểu tư sản qua khảo nghiệm của l/s đều lần lượt thất bại, vượt qua những hạn chế của những sĩ phu yêu nước lâm thời NAQ quyết trí ra đi tìm đường cứu nc.trải qua quá trình bôn ba khắp các châu lục để tìm đường cứu nc thì NAQ đã đến với chủ nghĩa mác lenin và tìm đc cho dân tộc VN con đường cứu nc đúng đắn cho dân tộc, đó là con đường độc lập dân tộc gắn với CNXH con đường cách mạng vô sản .Sau 1 thời gian chuẩn bị đầy đủ về ctrị, tư tưởng, tổ chức thì NAQ thay mặt cho quốc tế cộng sản chuẩn bị hội nghị thành lập đảng. Tại hội nghị 6/1-7/2/1930 ở Hương cảng trung quốc thì các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí thành lập ĐCSVN và thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của đảng hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên
Ý nghĩa: Đảng ra đời là bước ngọăt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam
 • Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đtranh gcấpở việt nam trong thời đại mới , đó là sản phẩm của sự kết hợp CN mác lê- nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nc việt nam
 • Đảng ra đời đã chấm dứt sự bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nc và đường lối cmạng, là cơ sở dẫn đến những thắng lợi oanh liệt và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc trong những năm sau.
 • Đảng cộng sản ra đời đã quy tụ ba tổ chức csản thành một dảng cộng sản duy nhất ở việt nam theo đường lối ctrị đúng đắn , dẫn đến sự thống nhất về tư tưởng và hành động of phong trào cmạng cả nc, tạo nên truyền thống đoàn kết của đảng và dân tộc ta từ đó về sau
 • Đảng cộng sản ra đời chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cmạng.
FROM ARMY WITH LOVE :rongcon15
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,662
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
 • Trực tiếp tổ chức và chủ trì hội nghị thành lập Đảng
 • Phê phán hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong việc tranh dành quyền lãnh đạo, quần chúng và Đảng viên
 • đặt ra yêu cầu cấp thiết là hợp nhất các tổ chức cộng sản đi đến thành lập đảng cộng sản Việt Nam
 • Viết và thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
 • Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất, đi đến thành lập Đảng cộng sản
Câu 2: Sự ra đời và ý nghĩa của việc thành lập Đảng?
Bạn xem qua ở đây nhé! Có đầy đủ đó ạ:3
https://diendan.hocmai.vn/threads/viet-nam-trong-nhung-nam-1930-1945.798984/
 
Top Bottom