Sử 9 việt nam trong những năm 1930-1945

thuyaf1

Học sinh
Thành viên
4 Tháng tư 2019
114
64
46
Phú Yên
trường trung học cơ sở lương tấn thịnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào ? Chỉ ra sự cấp bách của việc phải thành lập Đảng? Vai trò cùa Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?
2.Ý nghĩa của việc thành lập Đảng?
3.Những nội dung chính diễn ra trong hội nghị thành lập Đảng?Cho biết nội dung của Luận cương chính trị (10-1930)?
 

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
Câu 2:
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:
+ Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam từ đây đã nắm quyền tuyệt đối lãnh đạo cách mạng với đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một đường lối lãnh đạo đúng đắn được đổ ra trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng.
Quảng cáo
- Đồng thời, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chính là sự chuẩn bị tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.
Nguồn:nguoikesu (Người Kể Sử)
 
 • Like
Reactions: thuyaf1

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
1.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào ? Chỉ ra sự cấp bách của việc phải thành lập Đảng? Vai trò cùa Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?
Hoàn cảnh :
 • Có 3 tổ chức cộng sản ra đời nhưng lại hoạt động riêng lẻ
Vai trò của Bác Hồ :
 • Nguyễn Ái Quốc là Người chủ trì hội nghị , chức vụ phái viên của Quốc tế Cộng sản.
2.Ý nghĩa của việc thành lập Đảng?
 • khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam từ đây đã lãnh đạo cách mạng
 • cách mạng Việt Nam có một đường lối lãnh đạo đúng đắn
 
 • Like
Reactions: thuyaf1

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
1.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào ? Chỉ ra sự cấp bách của việc phải thành lập Đảng? Vai trò cùa Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?
Hoàn cảnh:
 • Cuối 1929, phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển mãnh mẽ, chủ nghĩa Mac Lênin được truyền bá sâu rộng vào nước ta.
 • Cũng cuối 1929, ở Việt Nam xuất hiện 3 tổ chức cộng sản, nhưng lại công kích, tranh dành đảng viên... => cần hợp nhất các tổ chức thành 1 chính đảng
 • Quốc tế cộng sản chỉ thị thống nhất các tổ chức cộng sản thành 1 chính đảng duy nhất
Sự cấp bách của việc thành lập Đảng: yêu cầu bức thiết của cách mạng lúc bấy giờ là thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một chính đảng duy nhất nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc:
 • Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng
 • Đặt ra yêu cầu cấp thiết là hợp nhất các tổ chức cộng sản => thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
 • Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tăt, điều lệ tóm tắt.
 • Thành lập đảng cộng sản Việt Nam
3.Những nội dung chính diễn ra trong hội nghị thành lập Đảng?Cho biết nội dung của Luận cương chính trị (10-1930)?
 • Xác định tính chất của cách mạng Đông Dương: làm cách mạng tư sản dân quyền, khi hoàn thành thì bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa tiến lên xã hội chủ nghĩa.
 • Xác định nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ phong kiến thực hiện cách mạng thổ địa và đánh đổ đế quốc làm Đông Dương độc lập
 • Lực lượng tham gia: nông dân, công nhân.
 • Xác địn lãnh đạo: đảng cộng sản, lấy chủ nghĩa Mac Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động
 • Cách mạng Việt Nam phải là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
Bạn xem lại SGK bài 18 để hiểu thêm nhé!
 
 • Like
Reactions: The key of love
Top Bottom