Sinh 12 Dạng bài tập về tương tác gen

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
20
Thái Nguyên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TƯƠNG TÁC GEN
I. LÝ THUYẾT

1. Dấu hiệu nhận biết di truyền tương tác gen


 • Ở F có 16 tổ hợp nhưng chỉ quy định 1 tính trạng
 • Tỉ lệ kiểu hình khác so với phân li độc lập
 • Trong phép lai phân tích (4 tổ hợp) tỉ lệ kiểu hình là 1:1:1:1 hoặc 1:3
2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Biết KG,KH của (P) và kiểu tương tác. Xác định kết quả lai


Phương pháp:
 • Quy ước gen
 • Từ kiểu tương tác xác định KG tương ứng KH
 • Xác định tỉ lệ giao tử của P [imath]\implies[/imath] tỉ lệ phân li KG,KH đời con
Dạng 2: Biết KH của (P) và kết quả phép lai. Xác định kiểu tương tác và KG của (P)

Phương pháp:

 • Từ kết quả phép lai (tỉ lệ KH, số tổ hợp) xác định số tổ hợp giao tử [imath]\implies[/imath] số cặp gen tương tác
 • Tìm kiểu tương tác, quy ước gen
 • Xác định KG của F, P
Để có thể làm nhanh được dạng bài này các bạn nên trang bị cho mình bảng tương tác này nha

1652365870206.png

Ví dụ để hiểu về kiểu tương tác:

Tương tác với tỷ lệ 9: 7: Màu sắc hạt ngô

Pt/c: AAbb (hạt vàng) x aaBB (hạt vàng)

F1: AaBb (100% hạt tím)

F1 tự thụ phấn: AaBb x AaBb

GF1: AB, Ab, aB, ab

F2: 9 hạt tím (A-B-) : 7 hạt vàng (3A-bb : 3aaB : 1aabb)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1:
Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

a. Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật nào?

b. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?

Bài 2: Cho một cây hoa đỏ giao phấn với 3 cây của cùng loài, kết quả thu được như sau:

Với cây thứ nhất, đời con có 25% cây hoa đỏ; 50% cây hoa vàng: 25% cây hoa trắng.

Với cây thứ hai, đời con có 56,25% cây hoa đỏ; 37,5% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng.

Với cây thứ ba, đời con có 37,5% cây hoa đỏ; 50% cây hoa vàng; 12,5% cây hoa trắng.

a. Tính trạng màu hoa đi truyền theo quy luật nào?

b. Hãy xác định kiểu gen của các cây đem lai.

Trên đây là toàn bộ lý thuyết phần tương tác gen. Các bạn đọc qua rồi làm bài tập nhé. Chúc các bạn học tốt :Chuothong68

Xem thêm: Các dạng bài tập liên quan đến di truyền học quần thể
 

Hà Vy.

Học sinh
Thành viên
22 Tháng năm 2022
36
51
21
18
Nghệ An
Bài 1: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

a. Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật nào?

b. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ như thế nào?
Bùi Thuỳ TrangTính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen.
Mặt khác , khi có cả hai alen A và B thì quy định hoa đỏ => Đây là tương tác bổ sung.
b. Quy ước gen :
A-B- : hoa đỏ
A-bb = aaB- : hoa vàng
aabb : hoa trắng
[imath]AaBb[/imath] x [imath]AaBb[/imath]
KG F1 : [imath]9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb[/imath]
KH F1 : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng
Bài 2: Cho một cây hoa đỏ giao phấn với 3 cây của cùng loài, kết quả thu được như sau:

Với cây thứ nhất, đời con có 25% cây hoa đỏ; 50% cây hoa vàng: 25% cây hoa trắng.

Với cây thứ hai, đời con có 56,25% cây hoa đỏ; 37,5% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng.

Với cây thứ ba, đời con có 37,5% cây hoa đỏ; 50% cây hoa vàng; 12,5% cây hoa trắng.

a. Tính trạng màu hoa đi truyền theo quy luật nào?

b. Hãy xác định kiểu gen của các cây đem lai.
a.
Xét cây thứ hai :
Vì F1 có tỉ lệ phân li KH là : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng
=> [imath]P_{F1}[/imath] có 16 kiểu tổ hợp giao tử
=> F1 và cây thứ hai có KG dị hợp về hai cặp gen AaBb
=> Vì tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa ; Bb quy định => đây là tương tác gen . Mặt khác , hoa đỏ do hai gen A và B quy định => tương tác bổ sung
b. Xét cây thứ nhất :
Tỉ lệ phân li KH của F1 là : 1:2:1 => có 4 tổ hợp = 4 giao tử x 1 giao tử

Mặt khác , tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{4}aabb=\dfrac{1}{4}ab.1ab[/imath] => Cây thứ nhất có KG aabb

Xét tương cây thứ 3:
Tỉ lệ phân li KH của F1 là : 4:3:1 => có 8 tổ hợp = 4 giao tử x 2 giao tử

Mặt khác , tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{8}aabb=\dfrac{1}{4}ab.\dfrac{1}{2}ab[/imath] => Cây thứ ba có KG aaBb hoặc Aabb

Cách biện luận của em có hơi lủng củng hoặc hơi ngắn thiếu ý , chị góp ý thêm giùm em với ạ
 

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
20
Thái Nguyên
Tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen.
Mặt khác , khi có cả hai alen A và B thì quy định hoa đỏ => Đây là tương tác bổ sung.
b. Quy ước gen :
A-B- : hoa đỏ
A-bb = aaB- : hoa vàng
aabb : hoa trắng
[imath]AaBb[/imath] x [imath]AaBb[/imath]
KG F1 : [imath]9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb[/imath]
KH F1 : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng

a.
Xét cây thứ hai :
Vì F1 có tỉ lệ phân li KH là : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng
=> [imath]P_{F1}[/imath] có 16 kiểu tổ hợp giao tử
=> F1 và cây thứ hai có KG dị hợp về hai cặp gen AaBb
=> Vì tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa ; Bb quy định => đây là tương tác gen . Mặt khác , hoa đỏ do hai gen A và B quy định => tương tác bổ sung
b. Xét cây thứ nhất :
Tỉ lệ phân li KH của F1 là : 1:2:1 => có 4 tổ hợp = 4 giao tử x 1 giao tử

Mặt khác , tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{4}aabb=\dfrac{1}{4}ab.1ab[/imath] => Cây thứ nhất có KG aabb

Xét tương cây thứ 3:
Tỉ lệ phân li KH của F1 là : 4:3:1 => có 8 tổ hợp = 4 giao tử x 2 giao tử

Mặt khác , tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{8}aabb=\dfrac{1}{4}ab.\dfrac{1}{2}ab[/imath] => Cây thứ ba có KG aaBb hoặc Aabb

Cách biện luận của em có hơi lủng củng hoặc hơi ngắn thiếu ý , chị góp ý thêm giùm em với ạ
Nắng.em mới làm quen với dạng bài này thì làm như vậy cũng được nha. Nhưng đề thi là trắc nghiệm, em nên áp dụng bảng như của chị thì sẽ nhanh hơn. Em làm bài tập nhiều rồi cũng sẽ quen thôi mà. Cố lên nha!
 
 • Love
Reactions: Hà Vy.

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
20
Thái Nguyên
Tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen.
Mặt khác , khi có cả hai alen A và B thì quy định hoa đỏ => Đây là tương tác bổ sung.
b. Quy ước gen :
A-B- : hoa đỏ
A-bb = aaB- : hoa vàng
aabb : hoa trắng
[imath]AaBb[/imath] x [imath]AaBb[/imath]
KG F1 : [imath]9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb[/imath]
KH F1 : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng

a.
Xét cây thứ hai :
Vì F1 có tỉ lệ phân li KH là : 9 đỏ : 6 vàng : 1 trắng
=> [imath]P_{F1}[/imath] có 16 kiểu tổ hợp giao tử
=> F1 và cây thứ hai có KG dị hợp về hai cặp gen AaBb
=> Vì tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa ; Bb quy định => đây là tương tác gen . Mặt khác , hoa đỏ do hai gen A và B quy định => tương tác bổ sung
b. Xét cây thứ nhất :
Tỉ lệ phân li KH của F1 là : 1:2:1 => có 4 tổ hợp = 4 giao tử x 1 giao tử

Mặt khác , tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{4}aabb=\dfrac{1}{4}ab.1ab[/imath] => Cây thứ nhất có KG aabb

Xét tương cây thứ 3:
Tỉ lệ phân li KH của F1 là : 4:3:1 => có 8 tổ hợp = 4 giao tử x 2 giao tử

Mặt khác , tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{8}aabb=\dfrac{1}{4}ab.\dfrac{1}{2}ab[/imath] => Cây thứ ba có KG aaBb hoặc Aabb

Cách biện luận của em có hơi lủng củng hoặc hơi ngắn thiếu ý , chị góp ý thêm giùm em với ạ
Nắng.à chị thấy không nhất thiết phải suy ra là có bao nhiêu tổ hợp với giao tử đâu. Viết từ đoạn này là được rồi
tỉ lệ KH hoa trắng ở F1 là : [imath]\dfrac{1}{4}[/imath]aabb=[imath]\dfrac{1}{4}[/imath]ab.1ab => Cây thứ nhất có KG aabb
 
 • Love
Reactions: Hà Vy.
Top Bottom