Hóa 12 Dạng bài tập về este - Phương pháp đồng đẳng hoá

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bài 2: Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi 1 ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức ( phân tử có 2 liên kết pi ). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol $O_2$ thu được $0,45 mol CO_2$. Mặt khác, thủy phân 0,16 mol hỗn hợp E cần vừa đủ $210 ml NaOH 2M$ thu được 2 ancol ( có cùng số nguyên tử C trong phân tử ) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no là a gam.
a) Tính tổng khối lượng của ba muối
b) Giá trị của a là?
@maivulananh2004@gmail.com @quypham20040425@gmail.com @lethuyquynh1311 @Sun0110 @hoa2607
upload_2021-9-4_21-2-1.png
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,033
4,696
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Bài 3: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức ( đều mạch hở, không no có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử ). Đốt cháy m gam E thu được 0,43 mol $CO_2$ và 0,32 mol $H_2O$. Mặt khác, 46,6gam E phản ứng với NaOH vừa đủ thu được 55,2 gam muối khan và chất Z có tỷ khối hơi so với $H_2$ là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với:
A. 46,5% B.48% C.43,5% D. 41,5%
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bài 3: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức ( đều mạch hở, không no có 1 liên kết đôi C=C trong phân tử ). Đốt cháy m gam E thu được 0,43 mol $CO_2$ và 0,32 mol $H_2O$. Mặt khác, 46,6gam E phản ứng với NaOH vừa đủ thu được 55,2 gam muối khan và chất Z có tỷ khối hơi so với $H_2$ là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với:
A. 46,5% B.48% C.43,5% D. 41,5%
upload_2021-9-10_20-49-30.png
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Bài 4: X, Y là hai axit cacboxylic no đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng $O_2$ thu được $31,36$ lit $CO_2$ và 23,4 gam nước. Mặt khác cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?
A.51 B. 46,4 C.50,8 D. 48,2

@Yorn SWAT @Ếch đáng iuuu @Lê Hoàng Đình Hải Mọi người vào làm bài mới nào :3
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bài 4: X, Y là hai axit cacboxylic no đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilen glicol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng $O_2$ thu được $31,36$ lit $CO_2$ và 23,4 gam nước. Mặt khác cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là?
A.51 B. 46,4 C.50,8 D. 48,2

@Yorn SWAT @Ếch đáng iuuu @Lê Hoàng Đình Hải Mọi người vào làm bài mới nào :3
[tex]\left\{\begin{matrix} C:1,4^{mol}\\H_{2}:1,3^{mol} \\ O_{2}:0,5 mol \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]n_{Z}=n_{CO_{2}}-n_{H_{2}O}=0,1^{mol}\rightarrow n_{X}+n_{Y}=0,3^{mol}[/tex]
[tex]BTKL: m=35,4+0,4.40+0,4.0,5.56-(0,3.18+0,1.62)=51g[/tex]
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
X: (C2H5COO)(C3H7COO)C3H6
Y: (C2H3COO)3C3H5
Bạn ơi bạn ghi rõ giúp mình cách tìm công thức (bài 2) với nhé mình cần cách làm á bạn và làm sao bạn quy đổi được thành (HCOO)2C3H6 và(C2H3COO)3C3H5 vx CH2 ngay mà không cân tìm CT vậy bạn nhờ bạn giải thích giúp mình nhé. Mình cảm ơn.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bài 2: Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi 1 ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức ( phân tử có 2 liên kết pi ). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol $O_2$ thu được $0,45 mol CO_2$. Mặt khác, thủy phân 0,16 mol hỗn hợp E cần vừa đủ $210 ml NaOH 2M$ thu được 2 ancol ( có cùng số nguyên tử C trong phân tử ) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no là a gam.
a) Tính tổng khối lượng của ba muối
b) Giá trị của a là?
@maivulananh2004@gmail.com @quypham20040425@gmail.com @lethuyquynh1311 @Sun0110 @hoa2607
Bạn ơi bạn ghi rõ giúp mình cách tìm công thức (bài 2) với nhé mình cần cách làm á bạn và làm sao bạn quy đổi được thành (HCOO)2C3H6 và(C2H3COO)3C3H5 vx CH2 ngay mà không cân tìm CT vậy bạn nhờ bạn giải thích giúp mình nhé. Mình cảm ơn.
2 ancol cùng có 3C,mà X 2 chức,kết hợp với gt bài cho ta tìm được dạng của 2 este rồi,tiếp đấy là dùng đồng đẳng hóa thôi.
Với ý a thì do ancol cố định rồi,CH2 chỉ chạy vào muối thôi nên không cần tìm ctpt cũng được
Còn có 2 cách ghép CH2 vào muối,1 là ghép hết vào Y thì sp chỉ tạo 2 muối (loại) nên toàn bộ CH2 sẽ ghép hết vào X.
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
[tex]\left\{\begin{matrix} C:1,4^{mol}\\H_{2}:1,3^{mol} \\ O_{2}:0,5 mol \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]n_{Z}=n_{CO_{2}}-n_{H_{2}O}=0,1^{mol}\rightarrow n_{X}+n_{Y}=0,3^{mol}[/tex]
[tex]BTKL: m=35,4+0,4.40+0,4.0,5.56-(0,3.18+0,1.62)=51g[/tex]
Bạn ơi bài 4 í, sao từ chỗ nZ=0,1 bạn suy ra liền được nX+nY=0,3 được vậy bạn?Do nếu dựa vào nOH- thì ra 0,4 nhưng 0,3 mới là đáp án đúng nên mình k biết sao ra được. Mình cảm ơn
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Bạn ơi bài 4 í, sao từ chỗ nZ=0,1 bạn suy ra liền được nX+nY=0,3 được vậy bạn?Do nếu dựa vào nOH- thì ra 0,4 nhưng 0,3 mới là đáp án đúng nên mình k biết sao ra được. Mình cảm ơn
Bảo toàn COO thoi bạn
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,595
336
Hải Phòng
....
Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn
hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phảm gồm CO ,
H O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H (đktc). Phần trăm khối lượng muối
trong Y có giá trị gần nhất với
__________________A. 76,5. _____________B. 85,0._____________C. 80,0.__________________ D. 97,5
 
Top Bottom