đặc điểm của NST X

H

hardyboywwe

đặc điểm
-lai thuận và lai nghịch có kết quả khác nhau
-có tính di truyền chéo
-ở con đực(XY) chỉ có 1 alen lặn trên X đã biểu hiện tính trạng lặn,còn XX phải có cặp alen lặn mới biểu hiện tính trạng---->tính trạng lặn biểu hiện ở thể XY nhiều hơn.Còn tính trạng trội thì ngược lại
-vai trò di truyền của gen trên NST X của cha và mẹ cho 2 giới tính đời con là # nhau: mẹ(XX) truyền gen cho cả trai lẫn gái,còn cha XY chỉ truyền gen cho con trai--->tỉ lệ biểu hiện ở đực và cái có thể ko đồng đều nhau
 
P

pe_kho_12412

cho em hỏi :
có bao nhiêu côdon mã hoá lizin, đối với mỗi côđôn hãy viết bộ 3 đối mã bổ sung.
đối với việc viết bộ 3 đối mã này em đang thắc mắc là nên viết trên mạch mARN hay là ADN ???.
 
H

hardyboywwe

câu này e xem trong bảng mã di truyền sgk lớp 12 nhé
trong dịch mã,bộ 3 đối mã anticodon nằm trên tARN mà em,còn codon mới nằm trên ARN.Muốn viết đc bộ 3 đối mã thì phải dựa vào bộ 3 mã phiên trên mARN theo NTBS
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom