Toán 7 đa thức

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: chi254

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
cho đa thức [imath]f(x)=x^2+ax+b[/imath], xác định hệ số [imath]a,b[/imath] biết đa thức có 2 nghiệm là [imath]x=1[/imath] và [imath]x=2[/imath]
Thiên An - 2009Do [imath]x = 1[/imath] và [imath]x = 2[/imath] là 2 nghiệm của đa thức nên ta có:
[imath]\begin{cases} f(1) = 0 \\ f(2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 + a + b = 0 \\ 4 + 2a + b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases}a = -3 \\ b = 2 \end{cases}[/imath]


Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Tổng hợp kiến thức toán 7
 
  • Love
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
Do [imath]x = 1[/imath] và [imath]x = 2[/imath] là 2 nghiệm của đa thức nên ta có:
[imath]\begin{cases} f(1) = 0 \\ f(2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 + a + b = 0 \\ 4 + 2a + b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases}a = -3 \\ b = 2 \end{cases}[/imath]


Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Tổng hợp kiến thức toán 7
chi254chị có thể ghi rõ ra vì sao a=-3 và b=2 đc k ạ
 
  • Like
Reactions: chi254
View previous replies…

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
  • Like
Reactions: Thiên An - 2009

Thiên An - 2009

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tư 2022
189
143
21
13
TP Hồ Chí Minh
[imath]\begin{cases} 1 + a + b = 0 \ (1) \\ 4 + 2a + b = 0 \ (2) \end{cases}.[/imath]
Lấy phương trình [imath](2)[/imath] trừ [imath](1)[/imath] có: [imath]3 + a = 0 \iff a = -3[/imath]
Thay vào pt [imath](1)[/imath] có: [imath]b = 2[/imath]
chi254[imath]begin{cases} 1 + a + b = 0 \ (1)\\ 4 + 2a + b = 0 \ (2) \end{cases}[/imath]
là j vậy chị
 
  • Like
Reactions: chi254
Top Bottom