Sử 9 Cương lĩnh chính trị Việt Nam

Peaches

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười một 2017
291
370
76
18
Thái Nguyên
Trường THCS Gia Sàng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
- Xác định đường lối cách mạng phù hợp với xu thế thế giới: tư sản dân quyền thổ địa cách mạng tiến tới xã hội cộng sản, tức là cách mạng trải qua trình tự là phong kiến => tư sản => xã hội chủ nghĩa, không đốt cháy giai đoạn như ở Luận cương Trần Phú
- Xác định được mục đích chính là: giải phóng dân tộc là trên hết, sau đó mới đến giải phóng giai cấp (Luận cương Trần Phú làm ngược lại, nên mới có tên Đảng Cộng sản Đông Dương)
- Đề ra các hình thức đấu tranh phù hợp với tình hình cách mạng: bất hợp tác, công khai, nghị trường...
- Đề ra phương thức đấu tranh chủ yếu là chính trị, vũ trang là hỗ trợ
- Lực lượng tham gia là toàn thể nhân dân, vì muốn huy động sức mạnh cả dân tộc để giải phóng dân tộc là trên hết (khẳng định từ Hội nghị VIII)
- Đảng Cộng sản là đội tiên phong để lãnh đạo cách mạng
 
  • Like
Reactions: Peaches
Top Bottom