Sử 12 “Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương l

superchemist

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng năm 2021
294
299
51
17
Kiên Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo…”. Sự sáng tạo đó được thể hiện rõ ở việc
A. xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng. B. xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.
C. xác định lực lượng cách mạng. D. xác định kẻ thù của dân tộc.

Câu này chọn sao ạ ? E cảm ơn trước !
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
989
1
1,233
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
“Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo…”. Sự sáng tạo đó được thể hiện rõ ở việc
A. xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng. B. xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.
C. xác định lực lượng cách mạng. D. xác định kẻ thù của dân tộc.

Câu này chọn sao ạ ? E cảm ơn trước !
“Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo…”. Sự sáng tạo đó được thể hiện rõ ở việc
A. xác định lực lượng lãnh đạo cách mạng. B. xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.
C. xác định lực lượng cách mạng.
D. xác định kẻ thù của dân tộc
* Dẫn chứng :
Một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên là xác định lực lượng cách mạng. Ngoài công nhân và nông dân: Còn có tiểu tư sản và trí thức, còn phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập họ.
=> Xác định lực lượng như vậy đã nhìn vào điểm mạnh của từng giai cấp, đáp ứng được yêu cầu đoàn kết tất cả các giai cấp và tầng lớp cùng đấu tranh cho mục tiêu chung giành độc lập dân tộc, giải phóng sự áp bức thuộc địa
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-nhung-topic-hoc-thuat-tai-box-su.831599/
 
Last edited:
Top Bottom