Sử 7 Cuộc phát kiến địa lý

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Last edited:

Miracle Twilight

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
1,408
884
176
17
Bà Rịa - Vũng Tàu
Miracle Galaxy
- Các cuộc phát kiến địa lí được coi là cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực giao thông vận tải
- Mở ra các thị trường mới, các con đường thương mại và tuyến giao lưu hàng hoá mới, đưa đến hiếu biết về các châu lục, các đại dương... và giúp người châu Âu bước vào thời kì phát triển kinh tế thịnh vượng.
- Góp phần thúc đẩy sự tan rã của chế độ phong kiến châu Âu.
- Đưa lại hệ quả tiêu cực : chủ nghĩa thực dân, nạn buôn bán nô lệ người da đen.
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
Nêu thời gian xuất hiện, thành phần cư dân, hoạt động kinh tế của lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại?
- Thời gian xuất hiện :
+) Lãnh địa phong kiến : cuối thế kỉ V
+) Thành thị trung đại : cuối thế kỉ XI
- Thành phần cư dân :
+) Lãnh địa phong kiến : lãnh chúa, nông nô
+) Thành thị trung đại : thợ thủ công và thương nhân
- Hoạt động kinh tế :
+) Lãnh địa phong kiến : nông nghiệp và thủ công nghiệp
+) Thành thị trung đại : buôn bán, thủ công nghiệp, thương nghiệp
 

Thần Linh Vũ Mộng

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
268
204
51
Hà Tĩnh
Thcs Liên Hương
hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý.
Nêu thời gian xuất hiện, thành phần cư dân, hoạt động kinh tế của lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại?
Hệ quả của cuộc phát kiến địa lí :
- Các cuộc phát kiến địa lí được coi là cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực giao thông vận tải và tri thức, một chứng minh thuyết phục cho luận điểm Trái Đất hình cầu.
- Mở ra các thị trường mới, các con đường thương mại và tuyến giao lưu hàng hoá mới, đưa đến hiếu biết về các châu lục, các đại dương... và giúp người châu Âu bước vào thời kì phát triển kinh tế trọng thương.
- Góp phần thúc đẩy sự khủng hoảng và tan rã của chế độ phong kiến châu Âu.
- Đưa lại hệ quả tiêu cực : chủ nghĩa thực dân, nạn buôn bán nô lệ da đen.
Nguồn : dehoctot.vn
 
Top Bottom