Cuộc khủng hoảng kinh tế

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,363
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
- Vì tư sản Mỹ ồ ạt chạy theo lợi nhuận để kiếm được nhiều tiền nhất. Họ có nhiều tiền từ buôn bán vũ khí thời chiến tranh thế giới 1, này họ muốn làm thêm - sản xuất hàng hoá nhiều hơn chỉ để lấy lời, không có kế hoạch điều tiết cụ thể của chính quyền do Harding, Coolidge làm tổng thống
- Nhân dân Mỹ không đủ tiền để tiêu dùng cái đống sản phẩm ra quá nhiều, mua không nổi. Số khác người dân thì lại không có nhu cầu mua sản phẩm đó
 
Top Bottom