Sử 12 Cuộc chiến ở Hoà Bình

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
995
1
1,234
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Giặc Pháp đánh ra Hòa Bình là một cơ hội tốt để tiêu diệt địch:
+ Sau sự thất bại nặng nề ở mặt trận Biên giới Thu Đông năm 1950, thực dân Pháp lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, lúng túng. Vì vậy, mặc dù mâu thuẫn với Mỹ nhưng chúng vẫn phải dựa vào Mỹ, cầu xin viện trợđể tiếp tục chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.
+ Sau 1 năm ra sức cũng cố thế phòng ngự, tích cực bình định, tăng cường lực lượng, pháp đã thu được một số kết quả. Vì vậy Pháp cho rằng có thể phản công ta đề giành thắng lợi chủ động về chiến lược. Với một lực lượng gồm 20 Tiểu đoàn, ngày 14 tháng 11 năm 1951, Pháp mở cuộc hành quân đánh ra Hòa Bình.
+ Hòa Bình là cửa ngõ nối liền vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy để đánh nhau ở Hòa Bình, địch phải rút bớt quân ở vùng đồng bằng, nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt địch. Bộ chỉ huy quyết định mở chiến dịch Hòa Bình nhằm tiêu diệt sinh lực địch ở Hòa Bình, phá vỡ kế hoạch bình định của chúng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích của ta .
- Kết quả và ý nghĩa.
+ sau 3 tháng mở chiến dịch ( 11 - 1951 đến 2 - 1952 ), ta giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình - Sông Đà rộng 2.000 km2 với 15 vạn dân. Căn cứ du kích của ta đã được mở rộng, nối liền từ Bắc Ninh tới sát đường số 5 qua Hưng Yên, Hải Dương Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình ....
+ Thắng lợi của ta trong chiến dịch Hoà Bình là thắng lợi của nghệ thuật chỉ đạo phối hợp chiến đấu giữa mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch, chiến trường chính với các chiến trường phối hợp, kết hợp giữa vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với và nổi dậy của quần chúng.
** Câu hỏi
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
* Các bạn cứ vào trả lời, đúng sai không quan trọng, ở mỗi chủ đề mình luôn có câu hỏi, yên tâm là tất cả các câu hỏi đó mình đều sẽ giải đáp để các bạn kiểm tra đáp án lại.
 

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
101
124
21
12
Cà Mau
Tân lợi
- Giặc Pháp đánh ra Hòa Bình là một cơ hội tốt để tiêu diệt địch:
+ Sau sự thất bại nặng nề ở mặt trận Biên giới Thu Đông năm 1950, thực dân Pháp lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, lúng túng. Vì vậy, mặc dù mâu thuẫn với Mỹ nhưng chúng vẫn phải dựa vào Mỹ, cầu xin viện trợđể tiếp tục chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.
+ Sau 1 năm ra sức cũng cố thế phòng ngự, tích cực bình định, tăng cường lực lượng, pháp đã thu được một số kết quả. Vì vậy Pháp cho rằng có thể phản công ta đề giành thắng lợi chủ động về chiến lược. Với một lực lượng gồm 20 Tiểu đoàn, ngày 14 tháng 11 năm 1951, Pháp mở cuộc hành quân đánh ra Hòa Bình.
+ Hòa Bình là cửa ngõ nối liền vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy để đánh nhau ở Hòa Bình, địch phải rút bớt quân ở vùng đồng bằng, nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt địch. Bộ chỉ huy quyết định mở chiến dịch Hòa Bình nhằm tiêu diệt sinh lực địch ở Hòa Bình, phá vỡ kế hoạch bình định của chúng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích của ta .
- Kết quả và ý nghĩa.
+ sau 3 tháng mở chiến dịch ( 11 - 1951 đến 2 - 1952 ), ta giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình - Sông Đà rộng 2.000 km2 với 15 vạn dân. Căn cứ du kích của ta đã được mở rộng, nối liền từ Bắc Ninh tới sát đường số 5 qua Hưng Yên, Hải Dương Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình ....
+ Thắng lợi của ta trong chiến dịch Hoà Bình là thắng lợi của nghệ thuật chỉ đạo phối hợp chiến đấu giữa mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch, chiến trường chính với các chiến trường phối hợp, kết hợp giữa vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với và nổi dậy của quần chúng.
** Câu hỏi
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
* Các bạn cứ vào trả lời, đúng sai không quan trọng, ở mỗi chủ đề mình luôn có câu hỏi, yên tâm là tất cả các câu hỏi đó mình đều sẽ giải đáp để các bạn kiểm tra đáp án lại.
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,399
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

sannhi14112009

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
771
2,698
286
Pigeon Kingdom
Long An
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
366
1,551
156
14
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,472
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

doyletnaq

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
153
619
56
14
Thái Bình
thcs lê danh phương
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,176
5,197
511
Nước VN chỉ có 1 thủ đô , đó là gì?
Hà Nội
..................
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Mod Sử
Cu li diễn đàn
10 Tháng tám 2021
995
1
1,234
146
17
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
- Giặc Pháp đánh ra Hòa Bình là một cơ hội tốt để tiêu diệt địch:
+ Sau sự thất bại nặng nề ở mặt trận Biên giới Thu Đông năm 1950, thực dân Pháp lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, lúng túng. Vì vậy, mặc dù mâu thuẫn với Mỹ nhưng chúng vẫn phải dựa vào Mỹ, cầu xin viện trợđể tiếp tục chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.
+ Sau 1 năm ra sức cũng cố thế phòng ngự, tích cực bình định, tăng cường lực lượng, pháp đã thu được một số kết quả. Vì vậy Pháp cho rằng có thể phản công ta đề giành thắng lợi chủ động về chiến lược. Với một lực lượng gồm 20 Tiểu đoàn, ngày 14 tháng 11 năm 1951, Pháp mở cuộc hành quân đánh ra Hòa Bình.
+ Hòa Bình là cửa ngõ nối liền vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy để đánh nhau ở Hòa Bình, địch phải rút bớt quân ở vùng đồng bằng, nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiêu diệt địch. Bộ chỉ huy quyết định mở chiến dịch Hòa Bình nhằm tiêu diệt sinh lực địch ở Hòa Bình, phá vỡ kế hoạch bình định của chúng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích của ta .
- Kết quả và ý nghĩa.
+ sau 3 tháng mở chiến dịch ( 11 - 1951 đến 2 - 1952 ), ta giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình - Sông Đà rộng 2.000 km2 với 15 vạn dân. Căn cứ du kích của ta đã được mở rộng, nối liền từ Bắc Ninh tới sát đường số 5 qua Hưng Yên, Hải Dương Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình ....
+ Thắng lợi của ta trong chiến dịch Hoà Bình là thắng lợi của nghệ thuật chỉ đạo phối hợp chiến đấu giữa mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch, chiến trường chính với các chiến trường phối hợp, kết hợp giữa vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với và nổi dậy của quần chúng.
** Câu hỏi
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?
A.
Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
* Các bạn cứ vào trả lời, đúng sai không quan trọng, ở mỗi chủ đề mình luôn có câu hỏi, yên tâm là tất cả các câu hỏi đó mình đều sẽ giải đáp để các bạn kiểm tra đáp án lại.
Câu 1: Tại sao ta phải xây dựng hậu phương kháng chiến ?
A. Hậu phương là một trong những nhân tố có vai trò quyết định đến thắng lợi của chiến tranh.
B. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến Đảng ta, luôn quan tâm đến công tác xây dựng hậu phương về mọi mặt đây coi là đường lối kháng chiến, toàn dân, toàn diện.
C. Sau chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 cuộc kháng chiến của nhân dân ta, có những sự phát triển mới, do đó nhu cầu cung cấp về nhân tài, vật lực cho tiền tuyến ngày càng cao hơn.
D. Hậu Phương của ta còn là lòng dân và sự đóng góp của nhân dân trong vùng tạm chiến, là sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình.
E. Tất cả đáp án trên.
Câu 2: Thắng lợi của ta trong chiến dịch hòa bình là thắng lợi của nghệ thuật ?

A. Sự phối hợp chỉ đạo chiến đấu giữa mặt trận chính diện, mặt trận sau lưng địch.
B. Chiến trường chính với các chiến trường phối hợp.
C. Nghệ thuật vận động chiến với du kích chiến, giữa tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.
D. Tất cả đáp án trên.
Đây là đáp án chính xác nhé
 
  • Like
Reactions: Võ Thu Uyên
Top Bottom