Vật lí 10 cộng vecto

Bách Võ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười một 2021
31
29
21
16
Bình Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

: Một chiếc thuyền rời bến A cùng lúc với một chiếc bè thả trôi theo dòng nước. Khi đến bến B, thuyền lập tức quay trở về A. Biết tốc độ của thuyền so với bờ lúc đi là v = 5km/h và khoảng cách hai bến là 10km. Tìm thời gian kể từ khi xuất phát đến khi thuyền gặp lại bè? dùng cách cộng vận tốc giải giúp e với ạ
 

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
: Một chiếc thuyền rời bến A cùng lúc với một chiếc bè thả trôi theo dòng nước. Khi đến bến B, thuyền lập tức quay trở về A. Biết tốc độ của thuyền so với bờ lúc đi là v = 5km/h và khoảng cách hai bến là 10km. Tìm thời gian kể từ khi xuất phát đến khi thuyền gặp lại bè? dùng cách cộng vận tốc giải giúp e với ạ
Bách VõGọi vận tốc thuyền so với nước là [imath]V_t (km/h)[/imath]
Vận tốc nước so với bờ là [imath]V_n (km/h)[/imath]
Ta có [imath]V_t + V_n = 5[/imath] (1)
Thời gian đi từ [imath]A[/imath] đến [imath]B[/imath] là [imath]\dfrac{10}{5} = 2 (h)[/imath]
Khoảng cách giữa thuyền và bè khi thuyền đến [imath]B[/imath] là
[imath]s = 10 - 2V_n = 2(V_t + V_n) - 2V_n = 2V_t[/imath]
Vận tốc thuyền khi ngược dòng là [imath]V_t - V_n[/imath]
Tổng vận tốc thuyền và bè là [imath](V_t - V_n) + V_n = V_t[/imath]
Thời gian thuyền đi ngược dòng để gặp bè là [imath]\dfrac{2V_t}{V_t} = 2 (h)[/imath]
Vậy thời gian từ lúc xuất phát đến lúc gặp lại bè là [imath]2 + 2 = 4 (h)[/imath]

Chúc em học tốt
Tham khảo thêm phần cộng vecto tại đây nhen: Những kiến thức toán dành cho dân chuyên Lí
 
  • Love
Reactions: Bách Võ

Bách Võ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười một 2021
31
29
21
16
Bình Định
Gọi vận tốc thuyền so với nước là [imath]V_t (km/h)[/imath]
Vận tốc nước so với bờ là [imath]V_n (km/h)[/imath]
Ta có [imath]V_t + V_n = 5[/imath] (1)
Thời gian đi từ [imath]A[/imath] đến [imath]B[/imath] là [imath]\dfrac{10}{5} = 2 (h)[/imath]
Khoảng cách giữa thuyền và bè khi thuyền đến [imath]B[/imath] là
[imath]s = 10 - 2V_n = 2(V_t + V_n) - 2V_n = 2V_t[/imath]
Vận tốc thuyền khi ngược dòng là [imath]V_t - V_n[/imath]
Tổng vận tốc thuyền và bè là [imath](V_t + V_n) + V_n = V_t[/imath]
Thời gian thuyền đi ngược dòng để gặp bè là [imath]\dfrac{2V_t}{V_t} = 2 (h)[/imath]
Vậy thời gian từ lúc xuất phát đến lúc gặp lại bè là [imath]2 + 2 = 4 (h)[/imath]

Chúc em học tốt
Tham khảo thêm phần cộng vecto tại đây nhen: Những kiến thức toán dành cho dân chuyên Lí
Tên để làm gìcho e hỏi chỗ tổng vận tốc của thuyền và bè là tại sao ra vậy ạ
 
  • Love
Reactions: Tên để làm gì
View previous replies…

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
cho e hỏi chỗ tổng vận tốc của thuyền và bè là tại sao ra vậy ạ
Bách VõMình có vận tốc của thuyền khi ngược dòng là [imath]V_t - V_n[/imath]
Còn vận tốc của bè (được thả trôi) nên bằng [imath]V_n[/imath]
Từ đây cộng tổng hai vận tốc này lại là ra nha em
 

Bách Võ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười một 2021
31
29
21
16
Bình Định
  • Love
Reactions: Tên để làm gì

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
20
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
theo cái cộng vận tốc là giả sử một cái đứng im pk chị
Bách Võcũng không hản là như thế, bản chất là nó sẽ lấy vật đó làm hệ quy chiếu để xét cho vật này! Mà khi dùng một vật/chất điểm/mốc để làm hệ quy chiếu thì xem như nó "tĩnh" nhưng khi xét trên một cái tổng quát hơn (trường hợp này là so với bờ chẳng hạn) thì nó lại "động"
 
  • Love
Reactions: Bách Võ

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
287
380
81
16
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
: Một chiếc thuyền rời bến A cùng lúc với một chiếc bè thả trôi theo dòng nước. Khi đến bến B, thuyền lập tức quay trở về A. Biết tốc độ của thuyền so với bờ lúc đi là v = 5km/h và khoảng cách hai bến là 10km. Tìm thời gian kể từ khi xuất phát đến khi thuyền gặp lại bè? dùng cách cộng vận tốc giải giúp e với ạ
Bách VõKhi thuyền cuôi dòng từ A đến B: Vt+Vn=5 km/h => Vt=5-Vn
Thời gian thuyền xuôi dòng từ A đến B: t1=S/V0=10/5=2h
Khi thuyền bắt đầu quay trở lại thì bè đã trôi được một đoạn: S1= t1.Vn=2Vn
Khoảng cách giữa thuyền và bè lúc này là : S0=10-2Vn
Khi thuyền ngược dòng : Vngc=Vt-Vn=5-2Vn
Khi bè và thuyền gặp nahu thì S0=S2+S3
=> (5-2Vn)t+Vn.t=10-2Vn
=>t=2h
Thời gian : 2+2=4h
 
  • Love
Reactions: Bách Võ

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
120
1
195
36
Hà Giang
Vì vận tốc của bè cũng chính là vận tốc của dòng nước, mà vận tốc của thuyền đối với dòng nước không đổi nên vận tốc của thuyền so với bè cũng không đổi và = v, cho dù thuyền ngược hoặc xuôi dòng.

Vậy thời gian thuyền gặp bè là: t = 2AB/v = 4h.

Giải thích thêm: Này gọi là pp vận tố tương đối, xem bè đứng yên ở A xét vận tốc của thuyền so với bè từ A đến B và từ B về A đều là v, do đó, thời gian là công thức trên.
 
  • Love
Reactions: Tên để làm gì
Top Bottom