Công thức tính nhanh số đồng phân

S

saobanglanhgia_adhp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
1) Số đồng phân ankan:
Công thức: [TEX]C_nH_{2n + 2} = 2^{n - 4} + 1 (3< n < 7)[/TEX]


2) Số đồng phân Hiđro cacbon thơm là đồn đẳng benzen:
Công thức: [TEX]C_nH_{2n - 6} = (n - 6)^2 (6< n < 10)[/TEX]


3) Số đồng phân phenol đơn chức
Công thức: [TEX]C_nH_{2n - 6}O = 3^{n - 6} (5< n < 9)[/TEX]


4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức: [TEX]C_nH_{2n + 2}O = 2^{n - 2} (n < 6)[/TEX]


5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức: [TEX]C_nH_{2n}O = 2^{n - 3} (n < 7)[/TEX]


6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức: [TEX]C_nH_{2n}O_2 = 2^{n - 3} (n < 7)[/TEX]


7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức: [TEX]C_nH_{2n}O_2 = 2^{n - 2} (n < 5)[/TEX]


8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức: Số amin [TEX]C_nH_{2n + 3}N = 2^{n - 1} ( n < 5)[/TEX]


9) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức: Số amin [TEX]C_nH_{2n + 3}N = 2^{n - 2} ( 1 < n < 5)[/TEX]


10) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH)
Công thức: [TEX]C_nH_{2n + 1}O_2N = (n - 1)! (n < 5)[/TEX]


11) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức: Số trieste = [TEX]n^2(n + 1)/2[/TEX]


12) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức: Số ete [TEX]C_nH_{2n + 2}O = (n - 1)(n - 2)/2 (2< n <5)[/TEX]


13) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

Công thức: Số Xeton [TEX]C_nH_{2n}O = (n - 2)(n - 3)/2 (3 < n < 7) [/TEX]


14) Số đồng phân pép tít :

Công thức: Nếu có n α-aminoaxít khác nhau thì có n giai thừa đồng phân được tạo từ các aminoaxít khác nhau.
 
Last edited by a moderator:
T

thehouseofapple

Chậc, công thức này không biết bao nhiêu lần xuất hiện rồi, vẫn từ 1 nguồn mờ
 

congminh12456789

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng một 2016
1
0
16
Công thức tính nhanh số đồng phân amin sai rồi nhé. Vì ứng với công thức C4H9O2N có 5 đồng phân thôi . Nếu áp dụng công thức là (4-1)! = 3! tác là có 6 đồng phân nên sai nha
 
Top Bottom