Sinh 10 công nghệ tế bào

isso

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2022
123
75
46
23
Cà Mau

hiền nguyễn 06

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng chín 2022
38
19
6
17
Nghệ An
Chào e
C5: Phương pháp nuôi cấy dựa trên cơ sở tế bào học là sự phân li đôi và sự phân li đồng đều của NST trong nguyên phân
C6: Sự khác nhau
-Sự hình thành cơ quan là sự là sự hình thành các cơ quan trong phôi thai
-Phát sinh soma là sự là sự hình thành nhân tạo phôi taoj từ các tế bào soma
-Ứng dụng:Lai tạo các động vật có chất lượng tốt và bảo tồn các loài động vật có nguy cơ biến mất
Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
Top Bottom