Ngoại ngữ $\color{green}{\fbox{TỪ VỰNG}\bigstar\text{Lớp Học Từ Vựng}\bigstar}$

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
21
Quảng Trị
Answer key

Note:
 1. Vì là bài điền từ mở nên có khá nhiều đáp án hợp lệ. Tuy mình không liệt kê đáp án đúng của bạn dưới đây nhưng mình vẫn chấm điểm cho đáp án đó.
 2. Lần này mình có đính kèm thêm "Vocabulary Worksheet" trong tệp bảng điểm, các bản có dùng worksheet này để học và ôn tập lại các từ mới có trong bài tập lần này.
Tổng kết bài tập lần 2:
 1. Bạn có điểm cao nhất là @TajSaker (15/15). Chúc mừng bạn.
 2. Bạn có điểm thấp nhất là @boyfriend905. Mong bạn cố gắng hơn.
 3. Những bạn không làm bài tập lần này là @Hoàng Hương Giang, @Hàn Tuệ Lâm, @Tuấn Anh Phan Nguyễn, @Tú Linh, @Trang Nhung Nguyễn, @thanhbinh2002, @Nhóc lười A2, @Nguyễn Thị Quyên. Xin phê bình các bạn.

1. When I was young, I always wanted to travel and see the world.

see the world (collocation): ngắm nhìn thế giới

Dịch: Khi còn trẻ, tôi luôn mong muốn được đi du lịch và ngắm nhìn thế giới.

2. She fled the country to escape arrest for the murder of her husband.

flee the country (collocation): chạy trốn ra nước ngoài

Dịch: Cô ta đã chạy trốn ra nước ngoài để tránh bị bắt vì tội giết chồng.

3. The city authorities have decided to use the museum as free accommodation for the families made homeless by the recent floods.

free accomodation (collocation): nơi ở miễn phí

Dịch: Chính quyền thành phố đã quyết định dùng viện bảo tàng làm nơi ở miễn phí cho những gia đình vô gia cư do những đợt lũ lụt gần đây.

4. Most of the tall buildings in Tokyo have been designed to survive earthquakes.

survive an earthquake (collocation): chịu đựng động đất

Dịch: Phần lớn các tòa nhà cao ở Tokyo đều được thiết kế để chịu đựng động đất.

5. She caused thousands of pounds’ worth of damage after tripping over her own feet and break two artworks.

[an amount of money] worth of damage (collocation): thiệt hại đáng giá [một số tiền]

Dịch: Cô ấy đã gây ra thiệt hại lên tới hàng ngàn bảng Anh khi tự vấp ngã và làm vỡ hai tác phẩm nghệ thuật.

6. You’re not properly dressed for this weather. Put a coat on!

be properly dressed (collocation): mặc phù hợp

Dịch: Bạn chưa mặc chưa phù hợp cho thời tiết như thế này. Mặc áo khoác vào đi!

7. When I was in hospital, a nurse took my temperature every two hours.

take one’s temperature (collocation): đo nhiệt độ của một ai đó

Dịch: Khi tôi nằm viện, có một y tá đo nhiệt độ của tôi hai giờ một lần.

8. Rubbing your hands together will generate heat and keep them warm.

generate heat (collocation): sinh nhiệt

Dịch: Cọ xát hai bàn tay lại với nhau sẽ sinh ra nhiệt để giữ ấm.

9. After two minutes under water, the diver came to the surface, gasping for air.

gasp for air (collocation): há hốc miệng lấy không khí

Dịch: Sau khi ở dưới nước trong hai phút, người thợ lặn bơi lên mặt nước, há hốc miệng lấy không khí.

10. A tiny hole on the wall was the only source of light in the cell.

source of light (collocation): nguồn sáng

Dịch: Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng nhỏ đó là một lỗ nhỏ trên tường.

11. Where’s the fire extinguisher? The kitchen is on fire! extinguisher

fire extinguisher (collocation): bình cứu hỏa

Dịch: Phòng bếp đang cháy! Bình cứu hỏa đâu rồi?

12. There’s no denying that she has all the right qualifications for the job, but her lack of experience might count against her.

qualifications for the job (collocation): khả năng/ yêu cầu của công việc

Dịch: Không thể phủ nhận rằng cô ấy hội tụ đủ mọi khả năng công việc yêu cầu nhưng sự non trẻ có thể sẽ gây bất lợi cho cô.

13. He had a promising career ahead of him in politics until a bribery scandal put him out of the game last December.

a promising career (collocation): một sự nghiệm đầy triển vọng

Dịch: Anh ấy có một sự nghiệp đầy triển vọng trong chính trị trước mắt nhưng một vụ bê bối hối lộ đã loại anh ra khỏi “cuộc chơi” tháng mười hai vừa rồi.

14. The governor of Arizona has been suspended from duty until the claims of corruption against him have been thoroughly investigated.

be suspended from duty (collocation): bị đình chỉ đi làm

Dịch: Thống đốc của bang Arizona đã bị đình chỉ đi làm cho đến khi những khiếu nại về tham nhũng chống lại ông được điều tra kĩ lưỡng.

15. She complains that she is given simple tasks to do, which makes little use of her professional skills.

use of one’s skill: sử dụng/ áp dụng kĩ năng

Dịch: Cô ấy phàn nàn vì luôn bị giao những nhiệm vụ đơn giản nên không sử dụng nhiều đến những kĩ năng chuyên nghiệp của cô.
Chị ới máy em Winxp nên chẳng xem được cái file -.-
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,032
694
Quảng Trị
THPT
Answer key

Note:
 1. Vì là bài điền từ mở nên có khá nhiều đáp án hợp lệ. Tuy mình không liệt kê đáp án đúng của bạn dưới đây nhưng mình vẫn chấm điểm cho đáp án đó.
 2. Lần này mình có đính kèm thêm "Vocabulary Worksheet" trong tệp bảng điểm, các bản có dùng worksheet này để học và ôn tập lại các từ mới có trong bài tập lần này.
Tổng kết bài tập lần 2:
 1. Bạn có điểm cao nhất là @TajSaker (15/15). Chúc mừng bạn.
 2. Bạn có điểm thấp nhất là @boyfriend905. Mong bạn cố gắng hơn.
 3. Những bạn không làm bài tập lần này là @Hoàng Hương Giang, @Hàn Tuệ Lâm, @Tuấn Anh Phan Nguyễn, @Tú Linh, @Trang Nhung Nguyễn, @thanhbinh2002, @Nhóc lười A2, @Nguyễn Thị Quyên. Xin phê bình các bạn.

1. When I was young, I always wanted to travel and see the world.

see the world (collocation): ngắm nhìn thế giới

Dịch: Khi còn trẻ, tôi luôn mong muốn được đi du lịch và ngắm nhìn thế giới.

2. She fled the country to escape arrest for the murder of her husband.

flee the country (collocation): chạy trốn ra nước ngoài

Dịch: Cô ta đã chạy trốn ra nước ngoài để tránh bị bắt vì tội giết chồng.

3. The city authorities have decided to use the museum as free accommodation for the families made homeless by the recent floods.

free accomodation (collocation): nơi ở miễn phí

Dịch: Chính quyền thành phố đã quyết định dùng viện bảo tàng làm nơi ở miễn phí cho những gia đình vô gia cư do những đợt lũ lụt gần đây.

4. Most of the tall buildings in Tokyo have been designed to survive earthquakes.

survive an earthquake (collocation): chịu đựng động đất

Dịch: Phần lớn các tòa nhà cao ở Tokyo đều được thiết kế để chịu đựng động đất.

5. She caused thousands of pounds’ worth of damage after tripping over her own feet and break two artworks.

[an amount of money] worth of damage (collocation): thiệt hại đáng giá [một số tiền]

Dịch: Cô ấy đã gây ra thiệt hại lên tới hàng ngàn bảng Anh khi tự vấp ngã và làm vỡ hai tác phẩm nghệ thuật.

6. You’re not properly dressed for this weather. Put a coat on!

be properly dressed (collocation): mặc phù hợp

Dịch: Bạn chưa mặc chưa phù hợp cho thời tiết như thế này. Mặc áo khoác vào đi!

7. When I was in hospital, a nurse took my temperature every two hours.

take one’s temperature (collocation): đo nhiệt độ của một ai đó

Dịch: Khi tôi nằm viện, có một y tá đo nhiệt độ của tôi hai giờ một lần.

8. Rubbing your hands together will generate heat and keep them warm.

generate heat (collocation): sinh nhiệt

Dịch: Cọ xát hai bàn tay lại với nhau sẽ sinh ra nhiệt để giữ ấm.

9. After two minutes under water, the diver came to the surface, gasping for air.

gasp for air (collocation): há hốc miệng lấy không khí

Dịch: Sau khi ở dưới nước trong hai phút, người thợ lặn bơi lên mặt nước, há hốc miệng lấy không khí.

10. A tiny hole on the wall was the only source of light in the cell.

source of light (collocation): nguồn sáng

Dịch: Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng nhỏ đó là một lỗ nhỏ trên tường.

11. Where’s the fire extinguisher? The kitchen is on fire! extinguisher

fire extinguisher (collocation): bình cứu hỏa

Dịch: Phòng bếp đang cháy! Bình cứu hỏa đâu rồi?

12. There’s no denying that she has all the right qualifications for the job, but her lack of experience might count against her.

qualifications for the job (collocation): khả năng/ yêu cầu của công việc

Dịch: Không thể phủ nhận rằng cô ấy hội tụ đủ mọi khả năng công việc yêu cầu nhưng sự non trẻ có thể sẽ gây bất lợi cho cô.

13. He had a promising career ahead of him in politics until a bribery scandal put him out of the game last December.

a promising career (collocation): một sự nghiệm đầy triển vọng

Dịch: Anh ấy có một sự nghiệp đầy triển vọng trong chính trị trước mắt nhưng một vụ bê bối hối lộ đã loại anh ra khỏi “cuộc chơi” tháng mười hai vừa rồi.

14. The governor of Arizona has been suspended from duty until the claims of corruption against him have been thoroughly investigated.

be suspended from duty (collocation): bị đình chỉ đi làm

Dịch: Thống đốc của bang Arizona đã bị đình chỉ đi làm cho đến khi những khiếu nại về tham nhũng chống lại ông được điều tra kĩ lưỡng.

15. She complains that she is given simple tasks to do, which makes little use of her professional skills.

use of one’s skill: sử dụng/ áp dụng kĩ năng

Dịch: Cô ấy phàn nàn vì luôn bị giao những nhiệm vụ đơn giản nên không sử dụng nhiều đến những kĩ năng chuyên nghiệp của cô.
Ơ, sao em k nhận đc thông báo j hết trơn
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Ơ, sao em k nhận đc thông báo j hết trơn
Cái này có thể là do hệ thống thông báo của em bị lỗi em ạ. Cái này em có thể hỏi a Hải nhé. Ban đầu là do lỗi tag nên a đã chuyển sang việc theo dõi, nhiều bạn vẫn nhận thông báo bình thường, e hỏi a @Đình Hải để biết các khắc phực nhé
 
 • Like
Reactions: tuananh982

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Answer key

Note:
 1. Vì là bài điền từ mở nên có khá nhiều đáp án hợp lệ. Tuy mình không liệt kê đáp án đúng của bạn dưới đây nhưng mình vẫn chấm điểm cho đáp án đó.
 2. Lần này mình có đính kèm thêm "Vocabulary Worksheet" trong tệp bảng điểm, các bản có dùng worksheet này để học và ôn tập lại các từ mới có trong bài tập lần này.
Tổng kết bài tập lần 2:
 1. Bạn có điểm cao nhất là @TajSaker (15/15). Chúc mừng bạn.
 2. Bạn có điểm thấp nhất là @boyfriend905. Mong bạn cố gắng hơn.
 3. Những bạn không làm bài tập lần này là @Hoàng Hương Giang, @Hàn Tuệ Lâm, @Tuấn Anh Phan Nguyễn, @Tú Linh, @Trang Nhung Nguyễn, @thanhbinh2002, @Nhóc lười A2, @Nguyễn Thị Quyên. Xin phê bình các bạn.

1. When I was young, I always wanted to travel and see the world.

see the world (collocation): ngắm nhìn thế giới

Dịch: Khi còn trẻ, tôi luôn mong muốn được đi du lịch và ngắm nhìn thế giới.

2. She fled the country to escape arrest for the murder of her husband.

flee the country (collocation): chạy trốn ra nước ngoài

Dịch: Cô ta đã chạy trốn ra nước ngoài để tránh bị bắt vì tội giết chồng.

3. The city authorities have decided to use the museum as free accommodation for the families made homeless by the recent floods.

free accomodation (collocation): nơi ở miễn phí

Dịch: Chính quyền thành phố đã quyết định dùng viện bảo tàng làm nơi ở miễn phí cho những gia đình vô gia cư do những đợt lũ lụt gần đây.

4. Most of the tall buildings in Tokyo have been designed to survive earthquakes.

survive an earthquake (collocation): chịu đựng động đất

Dịch: Phần lớn các tòa nhà cao ở Tokyo đều được thiết kế để chịu đựng động đất.

5. She caused thousands of pounds’ worth of damage after tripping over her own feet and break two artworks.

[an amount of money] worth of damage (collocation): thiệt hại đáng giá [một số tiền]

Dịch: Cô ấy đã gây ra thiệt hại lên tới hàng ngàn bảng Anh khi tự vấp ngã và làm vỡ hai tác phẩm nghệ thuật.

6. You’re not properly dressed for this weather. Put a coat on!

be properly dressed (collocation): mặc phù hợp

Dịch: Bạn chưa mặc chưa phù hợp cho thời tiết như thế này. Mặc áo khoác vào đi!

7. When I was in hospital, a nurse took my temperature every two hours.

take one’s temperature (collocation): đo nhiệt độ của một ai đó

Dịch: Khi tôi nằm viện, có một y tá đo nhiệt độ của tôi hai giờ một lần.

8. Rubbing your hands together will generate heat and keep them warm.

generate heat (collocation): sinh nhiệt

Dịch: Cọ xát hai bàn tay lại với nhau sẽ sinh ra nhiệt để giữ ấm.

9. After two minutes under water, the diver came to the surface, gasping for air.

gasp for air (collocation): há hốc miệng lấy không khí

Dịch: Sau khi ở dưới nước trong hai phút, người thợ lặn bơi lên mặt nước, há hốc miệng lấy không khí.

10. A tiny hole on the wall was the only source of light in the cell.

source of light (collocation): nguồn sáng

Dịch: Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng nhỏ đó là một lỗ nhỏ trên tường.

11. Where’s the fire extinguisher? The kitchen is on fire! extinguisher

fire extinguisher (collocation): bình cứu hỏa

Dịch: Phòng bếp đang cháy! Bình cứu hỏa đâu rồi?

12. There’s no denying that she has all the right qualifications for the job, but her lack of experience might count against her.

qualifications for the job (collocation): khả năng/ yêu cầu của công việc

Dịch: Không thể phủ nhận rằng cô ấy hội tụ đủ mọi khả năng công việc yêu cầu nhưng sự non trẻ có thể sẽ gây bất lợi cho cô.

13. He had a promising career ahead of him in politics until a bribery scandal put him out of the game last December.

a promising career (collocation): một sự nghiệm đầy triển vọng

Dịch: Anh ấy có một sự nghiệp đầy triển vọng trong chính trị trước mắt nhưng một vụ bê bối hối lộ đã loại anh ra khỏi “cuộc chơi” tháng mười hai vừa rồi.

14. The governor of Arizona has been suspended from duty until the claims of corruption against him have been thoroughly investigated.

be suspended from duty (collocation): bị đình chỉ đi làm

Dịch: Thống đốc của bang Arizona đã bị đình chỉ đi làm cho đến khi những khiếu nại về tham nhũng chống lại ông được điều tra kĩ lưỡng.

15. She complains that she is given simple tasks to do, which makes little use of her professional skills.

use of one’s skill: sử dụng/ áp dụng kĩ năng

Dịch: Cô ấy phàn nàn vì luôn bị giao những nhiệm vụ đơn giản nên không sử dụng nhiều đến những kĩ năng chuyên nghiệp của cô.
Vì một số lí do nên bạn @Hoàng Hương Giang@thanhbinh2002 đã rời khỏi lớp mình rồi nhé. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài nhénhé, và mong các bạn sẽ cố gắng hết sức ở các bài tiếp theo. Ngày mai, cũng vào lúc 20h, mình sẽ post bài lần 3 nhé. Đòng thời cũng phê bình các bạn đã chưa làm bài lần này, đặc biệt là @Hàn Tuệ Lâm@Nguyễn Thị Quyên nhé, các bạn đã 2 lần liên tiếp không làm bài và cũng không hề xin phép trước.
Đồng thời cũng là sự sai sót của @young01 khi chấm bài của @Thiên trường địa cửu , bạn ấy chưa hề làm hết bài nhưng vẫn chấm bài, lần sau các bạn chú ý nhé, cần phải làm hết các câu hỏi đã đưa ra. Lần chấm sau @Thiên trường địa cửu và các bạn chú ý nhé, lần này là cảnh cáo nhẹ thôi chứ chưa trừ điểm lần sau nhé
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Các bạn ơi, tối nay mình sẽ post bài tập từ vựng lần 3 nhé. Bài tập lần này cũng như những lần trước sẽ post vào lúc 20h. Các bạn hãy đón chờ nhé. À các bạn muốn bài tối nay khó hay dễ nhỉ?
Các bạn cũng cần phải đọc lại những vấn đề mà mình đã bàn luận nhé
Tôi (Vì ở đây có cả người dưới tuổi, hơn tuổi nên xưng tôi nhé) rất cả ơn tất cả các bạn học viên trong LHTV đã rất tích cực cố gắng hoàn thành xong lượng bài tập đã được giao. Tuy nhiên có một vài vấn đề tôi muốn trao đổi với tất cả các bạn như sau:

+ Có một số bạn vẫn chưa hoàn thành lượng bài tập đã cho. Đây là lần đầu tiên nên mình chỉ cảnh báo rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý phải hoàn thành số bài tập đã đưa ra trong vòng 48h như đã quy định. Tôi nghĩ với số lượng câu hỏi và thời gian như vậy cũng là đủ cho tất cả các bạn.

+ Bài tập tôi đưa ra, để phục vụ tốt nhất cho tất cả các bạn, tôi đã chọn khung giờ cố định phát bài tập vào lúc 20h vào mối buổi tối và vào buổi chiều ngày phát bài, chúng tôi sẽ luôn báo trước cho tất cả các bạn.

+ Như tôi đã nói, các bạn có khoảng thời gian là 48h để hoàn thành tất cả lượng bài đã đưa ra, chứ không phải nguyên buổi tối hôm đó, chính vì vậy các bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra (post) bất kì bài làm nào của mình. Xin các bạn hãy nhớ rằng: Tiêu chí điểm số là tiêu chí hàng đầu để xét, nếu chung điểm mới đến tiêu chí thời gian làm bài. Các bạn cần phải hoàn thành TẤT CẢ các câu hỏi đưa ra, tránh tình trạng: Để khoảng trắng do không làm được, do không đọc kĩ nên bỏ sót,…. Và đặc biệt, khi đã chưa chắc chắn với câu trả lời mình đưa ra, hãy suy nghĩ thật thấu đáo, soát lại bài của mình vì các bạn chỉ được post, chúng tôi chỉ tỉnh điểm post đầu tiên các bạn đã đưa ra. Vì là lần đầu tiên và các bạn chưa được nhắc nhở nên những bài mà còn khoảng trắng, chúng tôi khi chấm bài vẫn chấp nhận và tỉnh tổng điểm cho các bạn. Tuy nhiên, ở bài lần sau, nếu bài còn khoảng trắng, chúng tôi sẽ không chấm bài bạn đó và để một điểm trừ vào bài lần sau.

+Khi đọc vấn đề ở trên có thể một số bạn sẽ nói: “Vậy nếu không làm được đương nhiên phải để khoảng trắng rồi, Tiếng anh chứ có phải toán đầu mà suy nghĩ ra được”. Đúng là như thế, tuy nhiên, đây là bài học, các bạn đều có quyền sử dựng từ điển để tra các từ khó và làm bài tập được hoặc thậm chí là tham khảo bài của các bạn khác cũng ổn. Chỉ duy nhất một điều đó là các bạn không được copy hoàn toàn bài của các bạn khác để làm bài của mình. Vì mục đích Topic này đưa ra để các bạn suy nghĩ và vận dụng từ vựng mà :)

+ Vì vấn đề tag tên đang gặp nhiều vấn đề và anh Hải chưa thể sửa được nên tạm thời các bạn có trong danh sách lớp hãy “Theo dõi bài viết này” để có thể nhận được tất cả các thông báo từ lớp, tránh việc post bài tập nhưng không nhận thông báo hoặc lỡ những thông báo từ quản lí post nhé.

Đó là những gì mình muốn trao đổi qua lần đăng bài đầu tiên. Mong rằng mọi người sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Nếu có bất kì thắc mắc gì về những ý kiến mình đưa ra hãy inbox hoặc hỏi trực tiếp để được giải đáp nhé
 

Tony Time

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
691
1,103
189
21
Bà Rịa - Vũng Tàu
Taylors College
Các bạn ơi, tối nay mình sẽ post bài tập từ vựng lần 3 nhé. Bài tập lần này cũng như những lần trước sẽ post vào lúc 20h. Các bạn hãy đón chờ nhé. À các bạn muốn bài tối nay khó hay dễ nhỉ?
Các bạn cũng cần phải đọc lại những vấn đề mà mình đã bàn luận nhé
Khó đi ạ, k p em coi thường dễ nhưng bài khó sẽ giúp mình có thêm nhiều kiến thức hơn qua quá trình tìm kiếm thông tin
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
19
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Các bạn ơi, tối nay mình sẽ post bài tập từ vựng lần 3 nhé. Bài tập lần này cũng như những lần trước sẽ post vào lúc 20h. Các bạn hãy đón chờ nhé. À các bạn muốn bài tối nay khó hay dễ nhỉ?
Các bạn cũng cần phải đọc lại những vấn đề mà mình đã bàn luận nhé
E không được tag vẫn có thể làm bài được không ạ?
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
E không được tag vẫn có thể làm bài được không ạ?
Em là học viên của lớp đương nhiên là phải làm rồi em hehe. Mà em cứ nhấn theo dõi chủ đề để nhận được thông báo sớm nhất nhé, còn tag thì khó lắm vì a đã hỏi a Hải nhưng gần như ko khắc phục được vấn đề
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Em là học viên của lớp đương nhiên là phải làm rồi em hehe. Mà em cứ nhấn theo dõi chủ đề để nhận được thông báo sớm nhất nhé, còn tag thì khó lắm vì a đã hỏi a Hải nhưng gần như ko khắc phục được vấn đề
Căn bản anh ưi
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Căn bản là sao em? Anh chưa hiểu ý em lắm
Cái cây muốn sống thì phải chống chọi nhìu thứ, từ nhỏ nhất như sâu bệnh đến gió bão, ... Chúng ta cũng như vậy, học từ từ và r mới thành tài, học từ cơ bản đến nâng cao, học đâu ôn đến đó, Nguyễn Thiếp từng nói " Học đi đôi lấy hành, học thì phải hiểu cặn kẽ vấn đề". Ý em là v ạ!!!
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
19
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Cái cây muốn sống thì phải chống chọi nhìu thứ, từ nhỏ nhất như sâu bệnh đến gió bão, ... Chúng ta cũng như vậy, học từ từ và r mới thành tài, học từ cơ bản đến nâng cao, học đâu ôn đến đó, Nguyễn Thiếp từng nói " Học đi đôi lấy hành, học thì phải hiểu cặn kẽ vấn đề". Ý em là v ạ!!!
Cho e sửa tí ạ.Học đi đôi với hành .Thiên về nghĩa hơn anh Đạt ạ!
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Ý anh ấy là làm bài cơ bản thôi ạ.Bài khó e cũng chịu
Cái cây muốn sống thì phải chống chọi nhìu thứ, từ nhỏ nhất như sâu bệnh đến gió bão, ... Chúng ta cũng như vậy, học từ từ và r mới thành tài, học từ cơ bản đến nâng cao, học đâu ôn đến đó, Nguyễn Thiếp từng nói " Học đi đôi lấy hành, học thì phải hiểu cặn kẽ vấn đề". Ý em là v ạ!!!
Cho e sửa tí ạ.Học đi đôi với hành .Thiên về nghĩa hơn anh Đạt ạ!
Ai cũng biết là cần phải như vậy nhưng Lớp học của mình chủ yếu sẽ đào tạo các bạn các cấu trúc từ Trung bình và nâng cao, hơn nữa khi đăng kí hầu như tất cả đều đang ở cấp độ trung cấp trở l. Cái mức độ này ko dùng các bài tập khó sẽ rất khó lên cơ.
@Ngọc Đạt Từ sau muốn nói một điều gì thì trả lời luôn vào trọng tâm chứ đừng trả lời lan man, giống như @Jotaro Kujo , anh không cần chất văn ở đây nhé.
 

vuhoangnam2001

Cây bút được yêu thích nhất 2017
Thành viên
13 Tháng một 2014
739
991
264
22
Phú Thọ
Fill the gaps with the correct words.

age average chimney dogs dot

fault hand lead luck order

point pride rash sale sight


1. Step acting like a child. in a few weeks, you'll be coming of _______ and nobody will tolerate your foolish behaviour any longer.

2. It‘s much better for us that the supervisor has been dismissed from work. Nobody could stand his finding ___________ with everything.

3. It's no use trying to Operate the photocopier, it's been out of ____________ since September.

4. The Japanese runner was in the ___________ for about twelve kilometres until she was outrun by the ltalian champion.

5. The 8.20 fast train has never come late, it has always arrived on the ________ .

6. You say George and Stacy. I remember, it was love at first __________ .

7. These works of art aren‘t for ___________. One can only admire them in the museum.

8. The water in the lake must have been contaminated as dozens of holidaymakers came out in a _________ after having bathed in it.

9. I have been totally out of _________ this evening. I haven‘t won anything either at roulette or at blackjack.

10. 'Don‘t worry, it won't take long before the rescue brigade arrives.‘

‘lt’s a very comforting piece of news that help is at _________ .'

11. We don‘t have any exact data, but on _________ , we serve a hundred customers a day. ~

12. Today's performance of our pentathlon team was a shame, but we expect them to do much better at swimming which is the strongest _________of our representatives.

13. It's raining cats and ________ outside, so we had better stay at home this evening.

14. Mrs Robson takes a lot of __________ in her cooking and her guests compliment her on her delicious dishes.

15. I wish Tim would follow the doctor's advice and stop smoking like a ________.

Xin lỗi các bạn vì hơi muộn nhé, mong các bạn làm bài thành công và đầy đủ :)
@Jotaro Kujo @Anna Sally @Oahahaha @Tony Time @Thiên trường địa cửu @Thủ Mộ Lão Nhân @NYuuWindy
@Hoàng Hương Giang @joon_young#1 @TajSaker @Ng.Klinh @Snowball fan ken @Hàn Tuệ Lâm

@gabay20031 @Tuấn Anh Phan Nguyễn @boyfriend905 @Ye Ye @hunghoaink@gmail.com @Kyanhdo @lê thị hải nguyên
@Tú Linh @Trang Nhung Nguyễn @Ngọc Đạt @Nhóc lười A2 @Tiểu Lộc @dohuuchi06@gmail.com @ngogiahy2017@gmail.com
 

TajSaker

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
779
1,071
194
1. Step acting like a child. in a few weeks, you'll be coming of ____age___ and nobody will tolerate your foolish behaviour any longer.

2. It‘s much better for us that the supervisor has been dismissed from work. Nobody could stand his finding _____fault______ with everything.

3. It's no use trying to Operate the photocopier, it's been out of _____order_______ since September.

4. The Japanese runner was in the ____lead_______ for about twelve kilometres until she was outrun by the ltalian champion.

5. The 8.20 fast train has never come late, it has always arrived on the ___dot_____ .

6. You say George and Stacy. I remember, it was love at first ____sight______ .

7. These works of art aren‘t for _____sale______. One can only admire them in the museum.

8. The water in the lake must have been contaminated as dozens of holidaymakers came out in a _____rash____ after having bathed in it.

9. I have been totally out of ___luck______ this evening. I haven‘t won anything either at roulette or at blackjack.

10. 'Don‘t worry, it won't take long before the rescue brigade arrives.‘

‘lt’s a very comforting piece of news that help is at ____hand_____ .'

11. We don‘t have any exact data, but on ____average_____ , we serve a hundred customers a day. ~

12. Today's performance of our pentathlon team was a shame, but we expect them to do much better at swimming which is the strongest ___point______of our representatives.

13. It's raining cats and ____dogs____ outside, so we had better stay at home this evening.

14. Mrs Robson takes a lot of ____pride______ in her cooking and her guests compliment her on her delicious dishes.

15. I wish Tim would follow the doctor's advice and stop smoking like a ____chimney____.
100/100
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom