$\color{DarkOrange}{\fbox{Vòng 3}\bigstar\text{Phá Cỗ}\bigstar}$

T

thaonguyen25

15 phút nữa bắt đầu rồi.
Ai có mặt xin điểm danh ạ .
 
Last edited by a moderator:
C

chaobanhao

chaobannhao là người bình thường có mặt, có mũi , có mắt ,có tai, ... đầy đủ
 
T

thienbinhgirl

C.......................................ó ........................m.............ặ.......t
 
T

thaonguyen25

8 h tối rồi.
Bắt đầu nhé mọi ngưòi.

==============================================
 
T

thaonguyen25

1.Trong văn bản ‘’Phong cách Hồ Chí Minh’’,luận điểm đầu tiên đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì?
A. So sánh, liệt kê, bình luận
B. So sánh, liệt kê, nhân hóa
C. Tự sự ,liệt kê,so sánh
D. Liệt kê,bình luận,miêu tả
 
K

kobato_2509

Đợi thêm 15' nữa đi, có thể mn về muộn
______________________________________________________________________________________________-
 
K

kobato_2509

A
______________________________________________________________________________________________-
 
T

thienbinhgirl

1.Trong văn bản ‘’Phong cách Hồ Chí Minh’’,luận điểm đầu tiên đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì?
A. So sánh, liệt kê, bình luận
B. So sánh, liệt kê, nhân hóa
C. Tự sự ,liệt kê,so sánh
D. Liệt kê,bình luận,miêu tả
 
K

kobato_2509

A là cái chắc
======================================
______________________________________________________________________________________________-
 
Top Bottom