Sử 6 $\color{blue}{\fbox{Sử 6}\bigstar\text{▂ ▄ ▆ ▇ █♫Đường lên đỉnh olympia ♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi sieutrom1412, 3 Tháng tư 2014.

Lượt xem: 16,205

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 19:
  1->e
  2->d
  3-> b
  4-> a
  +4 .
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
 2. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Năm 40-khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Năm 722 -khởi nghĩa Mai Thúc Loan
  Năm 248-Bà Triệu Thị Trinh kháng chiến chống quân xâm lược Đông Ngô
  Năm 550- Phùng Hưng giành được quyền tự chủ ( nền tự chủ mong manh)
  +6
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
 3. thoiminh

  thoiminh Guest

  Tổng kết Olympia 6 ngày 23/07/2014
  chaobanhao : +10
  pro3182001 : +10
  flytodream : +12
  kute2linh : +10
  thannonggirl : 6
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
 4. thoiminh

  thoiminh Guest

  Câu hỏi ngày 24 / 7/2014
  Câu 1: Nêu chính sách đô hộ của Nhà Hán ở nước ta từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I.
  Câu 2: Sơ lược nguyên nhân ,diễn biến, mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40.
  Câu 3: Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí đã làm gì? Nêu ý nghĩa của việc làm đó.
   
 5. chaobanhao

  chaobanhao Guest

  câu 1: Nhà Hán hợp nhất 3 quận của ta với 6 quận của TQ thành Châu giao.Đặt các chức quan Thứ sử, Thái thú, Đô uý,để cai trị .ở huyện vẫn các Lạc tướng cai quản như cũ.

  câu 2 : a. Nguyên nhân
  - Bất bình bởi ách đô hộ thống trị tàn bạo của nhà Hán
  - Thi Sách (chồng Trưng Trắc) bị Tô Định giết hại
  => Mục tiêu khởi nghĩa: Đền nợ nước, trả thù nhà
  3/40
  - Mùa xuân năm 40, Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)
  b. Diễn biến:

  - Nghĩa quân làm chủ Mê Linh
  -Tô Định bỏ trốn về nước
  Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  - Bao vây thành Luy Lõu
  - Tiến xuống Cổ Loa
  Nơi Hai Bà Trưng khởi nghĩa :
  Hướng tấn công của quân ta:
  Nơi nghĩa quân ta dành thắng lợi:
  Đường rút chạy của quân giặc:

  c. Kết quả
  Cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi

  câu 3:
  - Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).
  - Đặt tên nước là Vạn Xuân.
  - Dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.

  Ý nghĩa : Muốn cho đất nc tồn tại được vạn xuân không bị đô hộ dân chúng không phải chịu khổ nữa
  +6
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2014
 6. thoiminh

  thoiminh Guest

  Today nè/////////////////////////////////
  Câu 4: Dưới ách đô hộ của Nhà Đường nước ta có gì thay đổi?
  Câu 5: Theo em hơn một nghìn năm đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?
  Câu 6: Vì sao từ năm 179 TCN đến đầu thế kỷ X sử cũ gọi giai đoạn lịch sử này là thời Bắc thuộc?
  Câu 7: Nêu chính sách cai trị của phong kiến Phương Bắc ở nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI? Hậu quả của chính sách đó?
   
 7. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  2,*, Về chính trị:

  - Bị chia lại các đơn vị hành chính: năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, trụ sở ở thành Tống Bình (đứng đầu là viên đô hộ) chi thành nhiều châu quận để dễ bề cai trị thôn tính nước ta lâu dài (rất thâm độc). Bị người Trung Quốc cai trị trực tiếp đến tận cấp huyện, hương xã các châu miền núi vẫn do người Việt cai quản.
  - Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông từ Trung Quốc sang Tống Bình, từ Tống Bình tới các quận huyện, xây thành lũy tăng quân đồn trú (đây là điểm mới so với trước) mục đích để nhanh chóng đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân.

  *, Về kinh tế: Ngoài thuế ruộng đất đặt thêm nhiều thứ thuế: thuế muối, thuế sắt, thuế đay, tơ lụa…tăng cống nạp các sản vật quý: ngà voi, sừng tê, vàng bạc và vải quả, bắt dân phu gánh các sản vật cống nạp cực khổ.

  *, Nhận xét: chính sách bóc lột so với trước nặng nề, thâm độc và tàn bạo hơn ở chính sách đặt hàng trăm thứ thuế, cống nạp nhiều sản vật quý hiếm, làm đường xây thành đắp luỹ, tăng quân đồng trú để nhanh chóng đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

  *, Hậu quả: tình hình nước ta phụ thuộc sâu sắc vào chính quyền đô hộ nhà Đường, ách đô hộ của nhà Đường siết chặt hơn, tàn bạo hơn khiến đời sống nhân dân kiệt quệ cơ cực.
  +2
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 8. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  2,Sau hơn một ngàn năm bị đô hộ, một số phong tục, tập quán cổ truyền của người Việt vẫn được gìn giữ như:Tục cạo tóc hay búi tóc, xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu cau, gói bánh chưng, bánh giầy…
  Ý nghĩa: - Chứng tỏ sức sống mãnh liệt các phong tục tập quán của người Việt cổ từ thời Văn Lang – Âu Lạc.
  - Ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên quyết của nhân dân ta để bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc

  +2
  .
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 9. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  3,Vì: Từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ thống trị nên sử cũ gọi là thời kỳ Bắc thuộc..
  +2
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 10. bacgiai

  bacgiai Guest

  1,a. Chính trị:
  - Năm 679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành “An Nam đô hộ phủ” đặt phủ thành Tống Bình
  - Chia nhỏ thành nhiều Châu, huyện
  - Sửa đường, xây thành, tăng quân
  \Rightarrow Siết chặt bộ máy cai trị
  b. Kinh tế:
  Đặt ra nhiều thứ thuế: thuế muối ,thuế sắt...Ngoài ra bắt nhân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm.
  \RightarrowTăng cường áp bức, bóc lột nhân dân ta

  +2
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
 11. bacgiai

  bacgiai Guest

  Câu 5:
  Giữ tiếng nói , các phong tục nếp sống, với những đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng…..
  Sức sống mãnh liệt của tiếng nói, nếp sống của dân tộc không có gì có thể tiêu diệt được.
  +2
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2014
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->