Sử 6 $\color{blue}{\fbox{Sử 6}\bigstar\text{▂ ▄ ▆ ▇ █♫Đường lên đỉnh olympia ♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi sieutrom1412, 3 Tháng tư 2014.

Lượt xem: 16,205

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Câu 8: Nhà Hán đưa người Hán sang ở nước ta nhằm mục đích:
  1. Giúp dân ta xây dựng kinh tế.
  2. Giải quyết dân số nhà Hán quá đông
  3. Buộc dân ta phải theo pháp luật và phong tục của nhà Hán.
  4. Xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước
  +1
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2014
 2. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Câu 8: Nhà Hán đưa người Hán sang ở nước ta nhằm mục đích:
  1. Giúp dân ta xây dựng kinh tế.
  2. Giải quyết dân số nhà Hán quá đông
  3. Buộc dân ta phải theo pháp luật và phong tục của nhà Hán.
  4. Xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
  +1
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2014
 3. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Câu 9: Sau khi giành lại độc lập Trưng Vương đã:
  1. Giữ nguyên các thứ thuế do nhà Hán đặt ra:
  2. Vẫn yêu cầu nhân dân cống nạp cho Nhà nước của ngon vật lạ
  3. Vẫn giữ luật pháp của Nhà Hán
  4. Miễn thuế hai năm liền cho dân, bãi bỏ luật pháp hà khắc và lao dịch năng nề do nhà Hán qui định trước đây.
  +1
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2014
 4. Câu 9: Sau khi giành lại độc lập Trưng Vương đã:
  1. Giữ nguyên các thứ thuế do nhà Hán đặt ra:
  2. Vẫn yêu cầu nhân dân cống nạp cho Nhà nước của ngon vật lạ
  3. Vẫn giữ luật pháp của Nhà Hán
  4. Miễn thuế hai năm liền cho dân, bãi bỏ luật pháp hà khắc và lao dịch năng nề do nhà Hán qui định trước đây.
  Câu 10: Nhà nước Vạn Xuân do ai thành lập :
  a. Lý Bí b. Hai Bà Trưng c. Ngô Quyền d. Đinh Tiên Hoàng
  +2
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2014
 5. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Câu 10: Nhà nước Vạn Xuân do ai thành lập :
  a. Lý Bí b. Hai Bà Trưng c. Ngô Quyền d. Đinh Tiên Hoàng
  +1
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2014
 6. thoiminh

  thoiminh Guest

  Tiếp nào
  Câu 13: Những nơi nào diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:
  1. Mê Linh- Hát Môn- Chu Diên
  2. Hát Môn- Long Biên- Cổ Loa
  3. Mê Linh- Cổ Loa- Long Biên
  4. Hát Môn- Mê Linh- Cổ Loa- Luy Lâu
  Câu 14: Ngày tổ chức kỷ niệm Hai Bà Trưng hằng năm:
  a. Mùng 10 tháng 3 âm lịch b. Mùng 6 và mùng 8 tháng 2 âm lịch
  c. Ngày 8 tháng 3 dương lịch d. Ngày 10 tháng 3 dương lịch
  Câu 15: Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (………) những nội dung thích hợp nhất :
  Thời gian Chống quân xâm lược


  Năm 752 ……………………………………………………………….

  Năm 542 ……………………………………………………………….

  Năm 248 ……………………………………………………………….

  Năm 40 ………………………………………………………………
   
 7. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 13: Những nơi nào diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:
  1. Mê Linh- Hát Môn- Chu Diên
  2. Hát Môn- Long Biên- Cổ Loa
  3. Mê Linh- Cổ Loa- Long Biên
  4. Hát Môn- Mê Linh- Cổ Loa- Luy Lâu
  +1
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 8. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  Câu 14: Ngày tổ chức kỷ niệm Hai Bà Trưng hằng năm:
  a. Mùng 10 tháng 3 âm lịch b. Mùng 6 và mùng 8 tháng 2 âm lịch
  c. Ngày 8 tháng 3 dương lịch d. Ngày 10 tháng 3 dương lịch
  +1
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 9. thannonggirl

  thannonggirl Guest

  (1) Nhà Đường 2) Nhà Lương (3) Nhà Đông Ngô (4) Nhà Hán
  +8
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 10. chaobanhao

  chaobanhao Guest

  13 - 4
  14 - c
  15 :
  Năm 752 - Nhà Đường
  Năm 542 - Nhà Lương
  Năm 248 - Nhà Ngô
  Năm 40 - Nhà Hán
  +9 (-1đ Vì Năm 248 phải trả lời đầy đủ là Đông Ngô)
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 11. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 13: Những nơi nào diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:
  1. Mê Linh- Hát Môn- Chu Diên
  2. Hát Môn- Long Biên- Cổ Loa
  3. Mê Linh- Cổ Loa- Long Biên
  4. Hát Môn- Mê Linh- Cổ Loa- Luy Lâu
  +1
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 12. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 14: Ngày tổ chức kỷ niệm Hai Bà Trưng hằng năm:
  a. Mùng 10 tháng 3 âm lịch b. Mùng 6 và mùng 8 tháng 2 âm lịch
  c. Ngày 8 tháng 3 dương lịch d. Ngày 10 tháng 3 dương lịch
  c
  +1
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 13. kute2linh

  kute2linh Guest

  Năm 752 - đường
  Năm 542-lương

  Năm 248- đông ngô

  Năm 40 - hán
  +8 .
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2014
 14. thoiminh

  thoiminh Guest

  Tổng kết ngày thứ 3 Olympia
  thannonggirl :10đ
  chaobanhao: 9đ
  kute2linh: 10đ
   
 15. thoiminh

  thoiminh Guest

  Tiếp tục ngày thứ 4 nào
  Câu 18: Hãy điền vào ô còn chừa trống những nội dung phù hợp
  Thời gian Sự kiện lịch sử

  Năm 40 ……...............................……
  Năm 722 ………................................…
  ……………………. Bà Triệu Thị Trinh kháng chiến chống quân xâm lược Đông Ngô
  …………………….. Phùng Hưng giành được quyền tự chủ ( nền tự chủ mong manh)
  Câu 19: Nối kết nội dung cột A với nội dung cột B sao cho đúng :
  Tên cuộc khởi nghĩa (A)
  1. Hai Bà Trưng
  2. Bà Triệu
  3. Lý Bí
  4. Mai Thúc Loan

  Quân xâm lược (B)
  a. Đường
  b. Lương
  c. Nam Hán
  d. Đông Ngô
  e. Hán
   
 16. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Câu 18: Hãy điền vào ô còn chừa trống những nội dung phù hợp
  Thời gian Sự kiện lịch sử

  Năm 40 ……...............................……khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Năm 722 ………................................…khởi nghĩa Mai Thúc Loan
  Năm 248……………………. Bà Triệu Thị Trinh kháng chiến chống quân xâm lược Đông Ngô
  Năm 550…………………….. Phùng Hưng giành được quyền tự chủ ( nền tự chủ mong manh)]
  Phải là 791
  + 6
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
 17. chaobanhao

  chaobanhao Guest

  câu 18
  năm 40 hai bà trưng
  năm 722 Nhà Lương
  năm 248 bà triệu ...
  năm 791 phùng hưng ...
  câu 19
  1-e
  2-d
  3- b
  4-a
  phải nêu rõ cuộc k/nghĩa
  + 10
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
 18. pro3182001

  pro3182001 Guest

  Câu 19: Nối kết nội dung cột A với nội dung cột B sao cho đúng :
  Tên cuộc khởi nghĩa (A)
  1. Hai Bà Trưng e
  2. Bà Triệu d
  3. Lý Bí b
  4. Mai Thúc Loan a

  Quân xâm lược (B)
  a. Đường
  b. Lương
  c. Nam Hán
  d. Đông Ngô
  e. Hán
  +4
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014

 19. câu 18
  điền từ..............

  -khởi nghĩa hai bà trưng
  -khởi nghĩa Mai Thúc Loan
  -năm 248
  -năm 791

  câu 19
  nối....................................
  1-e
  2-d
  3- b
  4-a

  +12
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
 20. kute2linh

  kute2linh Guest

  Câu 18:
  Năm 40 ……...................khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  Năm 722 ………............…khởi nghĩa Mai Thúc Loan
  Năm 248……………………. .Bà Triệu Thị Trinh kháng chiến chống quân xâm lược Đông Ngô
  Năm 550…………………….. Phùng Hưng giành được quyền tự chủ ( nền tự chủ mong manh)
  +6
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2014
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->