$\color{Blue}{\fbox{Sinh học}\bigstar\text{Bài Tập Quy luật di truyền khó đỡ}\bigstar}$

Y

yct_

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài cá cảnh có giá trị, gen quy định tính trạng có râu nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định có râu trội hoàn toàn so với alen a quy định không râu. Cho các con đực có râu giao phối ngẫu nhiên với các con cái không râu (P), thu được F1 gồm 75% số con không râu, 25% số con có râu. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết,tỷ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 3 không râu: 1 có râu

B. 11 có râu: 1 không râu

C. 3 không râu: 5 có râu

D. 8 không râu: 1 có râu


Mong mọi ngưòi giúp bài này
 
N

nguyentadongvu

Đây là trường hợp gen nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính
Tức là cặp gen dị hợp sẽ biểu hiện khác nhau ở 2 giới
vd trong bài toàn mình giả xử Aa sẽ biểu hiện KH có râu ở giới đực và không có râu ở giới cái, AA biểu hiện KH trội, aa biểu hiện KH lặn
Bạn sẽ thấy P: (con đực có râu) Aa x aa (con cái không râu)
F1: 1 Aa :1aa (1 đực Aa : 1 đực aa : 1 cái Aa : 1 cái aa)
nhưng con cái mang KG Aa lại biểu hiện KH không râu nên F1 sẽ xuát hiện tỉ lệ 3 không râu :1 có râu
F1 giao phối ngẫu nhiên biết F1 có tỉ lệ KG 0,5 Aa : 0,5 aa
=> A= 0,25 , a= 0,75
=> F2: 1AA : 6Aa : 9aa
<=> F2: (2AA(đực, cái) + 6Aa(đực)) có râu : (18aa(đực, cái)+ 6Aa(cái)) không râu
<=> 1 có râu : 3 không râu
Đáp án A
 
Top Bottom