Hóa co2

N

nguyenmaitrang95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, Hỗn hợp x gồm Na, Ca, Na2O , CaO .hòa tan hết 51,3 g hỗn hợp X thu đc 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 28 g NAOH. Hấp thụ 17,92 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa .giá trị của m là:
A. 72g B. 60g C. 48g D. 54g

2,Hòa tan hỗn hợp gồm K và Ca vào H20 thu được dung dịch A và 5,6 lít H2 (đktc).Hấp thụ 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 10 gam kết tủa và dung dịch B .Cô cạn dung dich B thu được 22,5 gam chất rắn gồm hai chất có cùng khối lượng mol Giá trị của m là

A_16,75 gam B_12,85gam C_10,85gam D_14,8gam

giúp mình 2 bài khó này cái
 
P

phamthimai146

1, Hỗn hợp x gồm Na, Ca, Na2O , CaO .hòa tan hết 51,3 g hỗn hợp X thu đc 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch kiềm Y trong đó có 28 g NAOH. Hấp thụ 17,92 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa .giá trị của m là:
A. 72g B. 60g C. 48g D. 54g

Qui hh gồm a, b, và c mol Na, Ca và O ==> 23a + 40b + 16c = 51,3 (1)
Na + e ---> Na+
a-----a------a
Ca + 2e ---> Ca2+
b-----2b
2H+ + 2e ---> H2
--------0,5----0,25
O + 2e ----> O2-
c-----2c
Bảo toàn mol e : a + 2b = 0,5 + 2c (2)
mol Na = mol NaOH ==> a = 28/40 = 0,7
(1) ===> 40b + 16 c = 35,2
(2) ===> c - b = 0,1
====> b = 0,6 và c = 0,7
===> Mol OH- = a + 2b = 1,9
Mol CO2 = 17.92/22,4 = 0,8
==> mol CO3 = mol OH- - mol CO2 = 1,1 > mol Ca2+ = 0,6 ===> mol CaCO3 = 0,6
==> khối lương CaCO3 = 60 ===> câu B


2,Hòa tan hỗn hợp gồm K và Ca vào H20 thu được dung dịch A và 5,6 lít H2 (đktc).Hấp thụ 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 10 gam kết tủa và dung dịch B .Cô cạn dung dich B thu được 22,5 gam chất rắn gồm hai chất có cùng khối lượng mol Giá trị của m là
A_16,75 gam B_12,85gam C_10,85gam D_14,8gam

m là gì ???????
 
N

nguyenmaitrang95

Qui hh gồm a, b, và c mol Na, Ca và O ==> 23a + 40b + 16c = 51,3 (1)
Na + e ---> Na+
a-----a------a
Ca + 2e ---> Ca2+
b-----2b
2H+ + 2e ---> H2
--------0,5----0,25
O + 2e ----> O2-
c-----2c
Bảo toàn mol e : a + 2b = 0,5 + 2c (2)
mol Na = mol NaOH ==> a = 28/40 = 0,7
(1) ===> 40b + 16 c = 35,2
(2) ===> c - b = 0,1
====> b = 0,6 và c = 0,7
===> Mol OH- = a + 2b = 1,9
Mol CO2 = 17.92/22,4 = 0,8
==> mol CO3 = mol OH- - mol CO2 = 1,1 > mol Ca2+ = 0,6 ===> mol CaCO3 = 0,6
==> khối lương CaCO3 = 60 ===> câu B
m là gì ???????
bạn gì e đây là ket tủa BaS03 có phải BaCỎ đâu kho ra ra kết quả bạn e
 

Lê Trung Kiên

Học sinh
Thành viên
28 Tháng ba 2017
20
2
46
19
Rạch Giá
Qui hh gồm a, b, và c mol Na, Ca và O ==> 23a + 40b + 16c = 51,3 (1)
Na + e ---> Na+
a-----a------a
Ca + 2e ---> Ca2+
b-----2b
2H+ + 2e ---> H2
--------0,5----0,25
O + 2e ----> O2-
c-----2c
Bảo toàn mol e : a + 2b = 0,5 + 2c (2)
mol Na = mol NaOH ==> a = 28/40 = 0,7
(1) ===> 40b + 16 c = 35,2
(2) ===> c - b = 0,1
====> b = 0,6 và c = 0,7
===> Mol OH- = a + 2b = 1,9
Mol CO2 = 17.92/22,4 = 0,8
==> mol CO3 = mol OH- - mol CO2 = 1,1 > mol Ca2+ = 0,6 ===> mol CaCO3 = 0,6
==> khối lương CaCO3 = 60 ===> câu B
m là gì ???????
Bạn ơi cho mình hỏi
[tex]O^{^{0}}+2e\rightarrow O^{^{2-}}[/tex]
Sao không thấy trong phản ứng vậy bạn?
 
Top Bottom