Hóa 9 Có xảy ra phản ứng [tex]C_3H_6 \rightarrow C_3H_4 + H_2[/tex] hay không?

huyhoangnt07@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
18
25
6

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,420
2,817
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Cho em hỏi là có loại phản ứng này ko ạ
C3H6--->C3H4+H2
nếu có thì tên của phản ứng và điều kiện là j ạ
Phản ứng đề Hidro hóa
Có điều kiện, tùy chất, anken học đại diện là C2H4 nên mình sẽ chọn C2H4
Khi nung nóng etilen bị phân hủy theo 2 cách
3C2H4 -- (300-400 độ)--->2C2H2+2CH4
C2H4 --800 độ -->C2H2+H2
minh thấy chương trình phổ thông cơ bản chỉ đề cập đến đề H2 của ankan, còn anken,ankin thì chưa gặp bao giờ, nếu có thì cũng chỉ là quá trình chung gian, khi làm bài tập bỏ qua, tránh phức tạp hóa.
 
Top Bottom