co pro nao lam ho voi

M

manhhung_bg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng và dễ tan trong nước. Chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh hóa thành chất A và oxi hóa axit clohiđric thành khí clo. A, B và C lần lượt là các chất nào sau đây?
  • Cr2O3 , Na2CrO4 , Na2Cr2O7
  • Al2O3 , Na2AlO4 , Na2Al2O7
  • Cr2O3 , Na2CrO3 , Na2CrO4
  • CrO , Na2CrO4 , Na2Cr2O7
 
P

pttd

Một bột màu lục A thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với kiềm và có mặt không khí nó chuyển thành chất B có màu vàng và dễ tan trong nước. Chất B tác dụng với axit chuyển thành chất C có màu da cam. Chất C bị lưu huỳnh hóa thành chất A và oxi hóa axit clohiđric thành khí clo. A, B và C lần lượt là các chất nào sau đây?

  • [*] Cr2O3 , Na2CrO4 , Na2Cr2O7
  • Al2O3 , Na2AlO4 , Na2Al2O7
  • Cr2O3 , Na2CrO3 , Na2CrO4
  • CrO , Na2CrO4 , Na2Cr2O7

đáp án của tớ là câu đầu tiên
giải thích ngắn gọn
thực thế [TEX]Cr_2O_3[/TEX] chỉ tác dụng với axit và kiềm đặc,t*
và muối của ion [TEX]CrO_7^{2-}[/TEX] có màu da cam
 
Top Bottom