cô ơi giúp em 2 bài hóa này ạ

E

ecitizen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. chất x có CTPT C_4H_10O_2. oxi hóa X bằng CuO dư nung nóng thu được chất hữu cơ Y. Khi cho Y tác dụng với Ag_2O trong dung dịch NH_3 đun nóng thì cứ 1 mol Y thì thu được tối đa 4 mol Ag. Số chất X thõa mãn các điều kiện trên là . Đ/a : 2

2. Anđehit X có phân tử khối là 72. khi cho 7,2 gam X tác dụng với Ag_2O/ NH_3 đun nóng thu được tối đa 43.2g Ag. số anđehit thõa mãn điều kiện trên là . Đ/a : 1
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.hoahoc

Gợi ý làm bài:

Bài 1:
C4H10O2 bị oxi hóa bởi CuO tạo Y, Y lại phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3 đun nóng (cứ 1 mol Y thì thu được tối đa 4 mol Ag) => Y là andehit có 2 nhóm -CHO =>
C4H10O2 là rượu 2 chức có 2 nhóm -OH ở đầu mạch => Số chất X là


Bài 2:
n Ag = 43,2/108= 0,4 mol.
n andehit = 7,2/72 = 0,1 mol.
n Ag/n andehit = 0,4/0,1 =4 => andehit X có 2 nhóm -CHO => R(CHO)2 có phân tử khối 72 => R = 14 => R là -CH2-
=> Công thức : CHO-CH2-CHO.
 
Top Bottom