có đề hoá này bà con ơi

N

nguyenanhtuan1110

duysky said:
hoàn thành 4 bt sau :
1/ AL+HNO3>>NH4NO3+......
2/CH2=CH-CH3+........+H2O>>CH2[oh]-CH[oh]-CH3+.......+KOH
3/FeCl3+H2O+Na2co3>>....
4/Ba(HCO3)2+NaHSo4>>......
8AL+30HNO3-->3NH4NO3+8Al(NO3)3+9H20
3CH2=CH-CH3+2KMnO4+4H2O-->3CH2(OH)-CH(OH)-CH3+2MnO2+2KOH
2FeCl3+3Na2CO3+3H2O-->2Fe(OH)3+6NaCl+3CO2
Ba(HCO3)2+2NaHSO4-->BaSO4+Na2SO4+2CO2+2H2O
 
D

duysky

Ghừ ông này là siêu nhân à.mới đưa lên mấy phút đã giải xong rồi.em xin bái phục. Ông bạn đã học giỏi nhất trương chưa đấy hay là còn co người hơn
 
N

nguyenanhtuan1110

Tự nhận mình chỉ đứng trong số 8 người đứng đầu thôi.^^
Còn thứ hạng thật thì khỏng thứ 6 thứ 7 gì đó.
 
1

1234567

GIỎI QUÁ
GIUP MÌNH BAI NÀYKO ;
SO SÁNH TÍNH BAZO CỦA:
C2H5ONa;CH3COONa; C6H5ONa(BENZEN)
CH3-NH2;(CH3)3N
 
D

duysky

nguyenanhtuan1110 said:
Chỉ giới hạn trong môn hóa thôi còn 2 môn kia thì ....
>Hu hu thế là ông anh hơn đứt mấy đứa em rùi.Đã vậy em phải quyết tu luyện ngày đêm để nâng cao trình độ mới được.còn hơn 1 năm nữa,phải cố gắng vậy
 
D

duysky

anhtung2911 said:
khiếp khủng
bác đứng thứ 7 8 a`
ghê wa'
em đây chỉ đứng hàng top 300 :(
>Em cũng chỉ đứng trong Top 30 40 gì đó thôi.trường mình còn bình thường sàng sàng mà còn vậy.gặp mấy ông siêu nhân trương chuyên,trường điểm thì đành......bó cánh thôi hu hu phải không bác AnhTùng ^_^
 
N

nguyenanhtuan1110

phuongthao1211 said:
nguyenanhtuan1110 said:
1234567 said:
GIỎI QUÁ
GIUP MÌNH BAI NÀYKO ;
SO SÁNH TÍNH BAZO CỦA:
C2H5ONa;CH3COONa; C6H5ONa(BENZEN)
CH3-NH2;(CH3)3N
(CH3)3N<CH3-NH2<CH3COONa<C6H5ONa<C2H5ONa

sách thì nói tính bazow của amin b1>b3, sách thì nói là b1<b3
cái nào đúng vậy?
Mình có Kb ở đây:
CH3NH2 :10^-3.23
(CH3)3N :10^-4.2
C2H5NH2:10^-3.37
(C2H5)3N:10^-3.13
 
Top Bottom