Sinh 12 Cơ chế di truyền và biến dị

qdannn

Học sinh mới
14 Tháng sáu 2023
4
0
1
17
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một loài động vật khi quan sát một nhóm tế bào lưỡng bội đang tiến hành quá trình giảm phân bình thường , đếm được mỗi tế bào đều có 14 cromatit khi ở kì giữa của giảm phân I. Trên mỗi cặp NST tương đồng xét 1 cặp gen có 2 alen, kí hiệu bằng các cặp chữ cái, ví dụ Aa.

1. Kí hiệu của 1 tế bào lưỡng bội của cá thể trên có thể viết như thế nào ?

2. Nếu có đột biến lệch bội dạng thể tam nhiễm thì theo lý thuyết, có thể có tối đa mấy loại kiểu gen của thể đột biến của cá thể trên ?

3. Nếu có 10 tế bào lưỡng bội nguyên phân 6 đợt liên tiếp, đến đợt nguyên phân thứ 4 có 3 tế bào đã nhân đôi bộ NST nhưng thoi vô sắc không hình thành, các đợt nguyên phân sau đó tiến hành bình thường, các tế bào khác nguyên phân bình thường thì theo lý thuyết trong số các tế bào con tạo ra, số tế bào con có bộ NST tăng gấp đôi chiếm tỷ lệ bao nhiêu ?

4. Nếu có 1 tế bào sinh dục đực của loài này có đột biến mất đoạn ở 1 chiếc của 1 cặp NST tương đồng ( không phải cặp NST giới tính) thì khi kết thúc quá trình giảm phân bình thường, loại giao tử không chứa NST bị đột biến chiếm tỷ lệ bao nhiêu ?
 
Top Bottom