Toán 8 cm đẳng thức

huetran110

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng tám 2019
200
54
61
17
Hà Nội
trường THCS lươ

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
a, Ta có (a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2
a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac = a^2 + b^2 + c^2
2(ab + bc + ac) =0
ab + bc + ac =0
nên (ab+bc+ac) / abc =0
1/c + 1/a + 1/b =0
nên 1/a + 1/b = -1/c
nên (1/a + 1/b )^3 = (-1/c)^3
1/a^3 + 1/b^3 + 3.1/a^2.1/b + 3.1/a.1/b^2 = -1/c^3
1/a^3 + 1/b^3 + 3.1/ab (1/a + 1/b) + 1/c^3 =0
1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 + 3/ab (-1/c) =0
1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 - 3/abc =0
Vậy 1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 = 3/abc

b,
Ta có 1/a + 1/b + 1/c = 0
Suy ra 1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 = 3/abc (Nguyên đoạn này bạn làm tương tự câu a nha ,mk bôi đỏ )
nên bc/a^2 + ac/ b^2 + ab/c^2
= abc / a^3 + abc / b^3 + abc / c^3
= abc(1/a^3 + 1/ b^3 + 1/c^3)
= abc.(3/abc) = 3
Vậy bc/a^2 + ac/ b^2 + ab/c^2 =3
 
Last edited:

huetran110

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng tám 2019
200
54
61
17
Hà Nội
trường THCS lươ
a, Ta có (a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2
a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac = a^2 + b^2 + c^2
2(ab + bc + ac) =0
ab + bc + ac =0
nên (ab+bc+ac) / abc =0
1/c + 1/a + 1/b =0
nên 1/a + 1/b = -1/c
nên (1/a + 1/b )^3 = (-1/c)^3
1/a^3 + 1/b^3 + 3.1/a^2.1/b + 3.1/a.1/b^2 = -1/c^3
1/a^3 + 1/b^3 + 3.1/ab (1/a + 1/b) + 1/c^3 =0
1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 + 3/ab (-1/c) =0
1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 - 3/abc =0
Vậy 1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 = 3/abc
cảm ơn nhiều nhaaaaaaa
 

N.T.Dũng

Học sinh
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
153
106
46
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
làm giúp em vs ạ:
a> cho (a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2 và a, b,c khác 0
cm: 1/(a^3) +1/(b^3) +1/(c^3) =3/abc
b> cho 1/a+1/b+1/c = 0, tính : M= bc/(a^2) + ac/( b^2) + ab/(c^2)
mn làm luôn giúp em nha, chiều nay em phải nộp r
:p:p:p
b,M=[tex]\frac{abc}{a^3}+\frac{abc}{b^3}+\frac{abc}{c^3}=abc(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3})[/tex]
Ta có:[tex]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0[/tex]
thì [tex]\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}=\frac{3}{abc}[/tex] (anh Ngô Khánh Nam c/m ở trên)
Nên M=[tex]abc.\frac{3}{abc}=3[/tex]
 
Last edited:

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
b,M=[tex]\frac{abc}{a^3}+\frac{abc}{b^3}+\frac{abc}{c^3}=abc(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3})[/tex]
Ta có:[tex]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0[/tex]
thì [tex]\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}=\frac{1}{3abc}[/tex] (anh Ngô Khánh Nam c/m ở trên)
Nên M=[tex]abc.\frac{1}{3abc}=\frac{1}{3}[/tex]
1/a^3 + 1/b^3 + 1/c^3 = 3/abc ,mà bạn ,sai rồi kìa:D:D
 

N.T.Dũng

Học sinh
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
153
106
46
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
b,M=[tex]\frac{abc}{a^3}+\frac{abc}{b^3}+\frac{abc}{c^3}=abc(\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3})[/tex]
Ta có:[tex]\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0[/tex]
thì [tex]\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}=\frac{3}{abc}[/tex] (anh Ngô Khánh Nam c/m ở trên)
Nên M=[tex]abc.\frac{3}{abc}=3[/tex]
 
Top Bottom