Chuỗi phản ứng

T

tranhuynhtrungnhu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn có biết vì sao :
N[tex] O_2 [/tex] + [tex] H_2 [/tex]O => HN[tex] O_3 [/tex] + NO (1)
Nhưng N[tex] O_2 [/tex] + NaOH => NaN[tex] O_3 [/tex] + NaN[tex] O_2 [/tex] + [tex] H_2 [/tex]O (2) không?
Phương trình (2) là lấy sản phẩm của (1) cho tác dụng NaOH, nhưng tại sao sao lại ra NO ở (1) lại ra NaN[tex] O_2 [/tex] ở (2) nhỉ?
Mình cảm ơn
 
S

sunrise.blue

Các bạn có biết vì sao :
N[tex] O_2 [/tex] + [tex] H_2 [/tex]O => HN[tex] O_3 [/tex] + NO (1)
Nhưng N[tex] O_2 [/tex] + NaOH => NaN[tex] O_3 [/tex] + NaN[tex] O_2 [/tex] + [tex] H_2 [/tex]O (2) không?
Phương trình (2) là lấy sản phẩm của (1) cho tác dụng NaOH, nhưng tại sao sao lại ra NO ở (1) lại ra NaN[tex] O_2 [/tex] ở (2) nhỉ?
Mình cảm ơn

Thực chất phản ứng (1) : $NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$

Nhưng do $HNO_2$ kém bền, bị phân hủy theo phản ứng: $3HNO_2 \rightarrow HNO_3 + 2NO + H_2O$

Trong khi đó muối $NaNO_2$ lại là muối bền, vì thế trong môi trường NaOH, ion $NO_2^-$ chưa bị phân hủy sẽ kết hợp với cation $Na^+$ để tạo hợp chất bền hơn, vì vậy phản ứng sẽ tạo 2 muối.
 
Top Bottom