Toán 10 Chứng minh

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,350
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Last edited:

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho hình bình hành ABCD và A'B'C'D' có chung đỉnh A. Chứng minh rằng:
[math]\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{D'D}=\overrightarrow{0}[/math]
Trinh Linh MaiLời giải đây bạn nhé
[imath]\overrightarrow{B'B}+\overrightarrow{CC'}+\overrightarrow{D'D}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AB'}+\overrightarrow{AC'}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AD'}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})-\overrightarrow{AC}+(\overrightarrow{AD'}+\overrightarrow{AB'})-\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC'}-\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{0}[/imath]
 
Top Bottom