Toán 9 Chứng minh rằng trong 39 số tự nhiên liên tiếp bất kỳ luôn tồn tại một số mà tổng các chữ số chia hế

TranPhuong27

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng ba 2020
539
681
106
18
Hải Dương
THCS Lê Thanh Nghị
Lấy 20 số đầu tiên của dãy, ta luôn được 2 số mà có chữ số hàng đơn vị là 0 và trong 2 số này có ít nhất 1 số có chữ số hàng chục khác 9.
Giả sử số đó là [TEX]n[/TEX] và tổng các chữ số đó là [TEX]s[/TEX]. Khi đó [TEX]n,n+1,n+2,...,n+19[/TEX] là 11 số nằm trong 39 số đã cho mà tổng các chữ số của này lần lượt là [TEX]s,s+1,s+2,...,s+10[/TEX]. Đó là 11 số tự nhiên liên tiếp nên theo nguyên lí dirchlet thì có 1 số chia hết cho 11. Nếu số đó là [TEX]s+i[/TEX] với [TEX]0 \leq i \leq 9[/TEX] thì số đó thỏa mãn.
Nếu số đó là [TEX]s+10[/TEX] thì số [TEX]n+11[/TEX] thỏa mãn. Điều phải chứng minh.
 
Top Bottom