Toán 8 Chứng minh bất đẳng thức

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,552
1
2,455
306
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
View attachment 173158
giúp e làm câu 4 với ạ .
em cảm ơn!
[tex]\sum \frac{1}{2x+y+z}=\sum \frac{1}{x+y+x+z}\leq \sum \frac{1}{16}(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})=\frac{1}{4}(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})=1[/tex]

P/S:Chỗ [tex]\sum \frac{1}{x+y+x+z}\leq \sum \frac{1}{16}(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})[/tex] Có thể dùng 2 lần bunhiacopxki nếu ko đuọc dùng 4 số
 
Top Bottom