Toán 10 Chứng minh 2 vectơ = nhau

helpme........

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2022
87
36
26
16
Phú Yên

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vectơ AM + vectơ BN +vectơ CP = vectơ 0
helpme........
Theo quy tắc hbh ta có:
[math]\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})[/math][math]\overrightarrow{BN}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC})[/math][math]\overrightarrow{CP}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})[/math]Cộng vế theo vế ta đc đpcm
 

helpme........

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2022
87
36
26
16
Phú Yên

helpme........

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2022
87
36
26
16
Phú Yên
Theo quy tắc hbh ta có:
[math]\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})[/math][math]\overrightarrow{BN}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC})[/math][math]\overrightarrow{CP}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})[/math]Cộng vế theo vế ta đc đpcm
c3lttrong.0a1.nhphatghi rõ cách giải giúp mình đc k ạ
 
View previous replies…

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
ghi rõ cách giải giúp mình đc k ạ
helpme........nếu ban ko hiểu thì bạn chứng minh như này cx đc
vd tam giác ABC có M trung điểm BC

[imath]\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}[/imath]
[imath]\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BM}[/imath]
cộng vế theo vế r chia 2 hai vế ta đc quy tắc hbh mình dùng ở trên
 
Top Bottom