Sinh 10 chu trình nhân lên của virut

#Có lẽ bởi vì yêu 2k4#

Học sinh
Thành viên
16 Tháng năm 2020
175
88
21
20
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Vì trên tb chủ có các thụ thể phù hợp để virus có thể gắn vào còn các tb không có thụ thể màng phù hợp vr không gắn vào được nên không xâm nhập được
 
Top Bottom