Choose the best answer

KhaDi00

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng tám 2016
3
0
16
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

We’re just been to see “ Dracula” -“ ____ it a scary movie”
A. Was
B what
C wasn’t
D how
2 i’d rather you____ your own business
A mind
B minded
C did mind
D minding
3 i did’n take up his recomendation asbhe sounded so____ about it
A half-headed
B half-witted
C half-handed
D half-hearted
4 madam, ___ sure to come by twelve
A is
B was
C do
D do be who informedyou____ his arrival
A /
B with
C in
D of
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
We’re just been to see “ Dracula” -“ ____ it a scary movie”
A. Was
B what
C wasn’t
D how
2 i’d rather you____ your own business
A mind
B minded
C did mind
D minding
3 i did’n take up his recomendation asbhe sounded so____ about it
A half-headed
B half-witted
C half-handed
D half-hearted
4 madam, ___ sure to come by twelve
A is
B was
C do
D do be who informedyou____ his arrival
A /
B with
C in
D of
We’re just been to see “ Dracula” -“ ____ it a scary movie”
A. Was
B what
C wasn’t
D how
2 i’d rather you____ your own business
A mind
B minded
C did mind
D minding
3 i did’n take up his recomendation asbhe sounded so____ about it
A half-headed
B half-witted
C half-handed
D half-hearted
4 madam, ___ sure to come by twelve
A is
B was
C do
D do be who informedyou____ his arrival
A /
B with
C in
D of
Câu 3, mình ko dịch ra câu cậu ghi... sai chính tả nhiều quá @@
Câu 4, mk ko nhìn ra cậu đang ghi đáp án nào cả. Nhưng nếu là đáp án đúng thì mk nghĩ là BE sure to come
Còn câu 5, nếu đúng là inform somebody of sth
 
Top Bottom