Ngoại ngữ chọn từ

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,330
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
The party __________we went to last night was not very enjoyable. Mệnh đề quan hệ thay thế cho the party
A
which

B
when
C
where
D
what
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
19
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
The party __________we went to last night was not very enjoyable.
A
which
B
when
C
where
D
whatCHỌN VA GIẢI THÍCH GIÚP MÌNH NHÉ
The party where we went to last night was not very enjoyable.
Where là từ thay thế cho party, party chỉ nơi chốn, chọn where.
Bữa tiệc nơi mà chúng ta đã đi tối qua thì không thú vị.
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
19
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Mình nghĩ cái này The party là chủ ngữ thì dùng which thôi. Where không thay thế cho chủ ngữ
H nghĩ dùng where đúng hơn ấy, mặc dù đi dạo web nào nó cũng chọn which cả và Linh cũng vậy :3
Vì party vốn là nơi chốn (người ta thường dùng in) đâu phải sự vật, sự việc đâu.
Khi dịch Bữa tiệc nơi mà chúng ta đi hôm qua... nghe mượt hơn nhiều so với câu Bữa tiệc cái mà chúng ta... đi hôm qua mà :)
 
Top Bottom