Toán 10 Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O.

Thư Nguyễn Minh

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng ba 2022
2
1
6
15
Nghệ An

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Qua trung điểm M của AB dựng đường thẳng MO cắt CD tại N. Biết OA=1,OB=2,OC=3,OD=4 . Tính CN/ND
Thư Nguyễn MinhTa có [imath]\overrightarrow{OC}=- 3\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD}= -2\overrightarrow{OA}[/imath][math][/math]Vì [imath]\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{ON}[/imath] cùng phương nên tồn tại k sao cho [imath]\overrightarrow{ON}=k \overrightarrow{OM} =\dfrac{k}{2}( \overrightarrow{OA}+ \overrightarrow{OB})[/imath] (1)
Đặt [imath]\dfrac{CN}{ND}=x;x>0[/imath]
Ta có [imath]\overrightarrow{CN}=x \overrightarrow{ND}\Rightarrow \overrightarrow{CO}+ \overrightarrow{ON}= x(\overrightarrow{NO}+ \overrightarrow{OD)}\Rightarrow \overrightarrow{ON}=\dfrac{-3}{1+x} \overrightarrow{OA}+\dfrac{-2x}{1+x} \overrightarrow{OA}[/imath] (2)
Từ (1) và (2) suy ra [imath]\dfrac{-3}{1+x}=\dfrac{-2x}{1+x}\Rightarrow x=\dfrac{3}{2}[/imath]
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Thư Nguyễn Minh

Thư Nguyễn Minh

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng ba 2022
2
1
6
15
Nghệ An
Ta có [imath]\overrightarrow{OC}=- 3\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OD}= -\overrightarrow{OA}[/imath][math][/math]Vì [imath]\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{ON}[/imath] cùng phương nên tồn tại k sao cho [imath]\overrightarrow{ON}=k \overrightarrow{OM} =\dfrac{k}{2}( \overrightarrow{OA}+ \overrightarrow{OB})[/imath] (1)
Đặt [imath]\dfrac{CN}{ND}=x;x>0[/imath]
Ta có [imath]\overrightarrow{CN}=x \overrightarrow{ND}\Rightarrow \overrightarrow{CO}+ \overrightarrow{ON}= x(\overrightarrow{NO}+ \overrightarrow{OD)}\Rightarrow \overrightarrow{ON}=\dfrac{-3}{1+x} \overrightarrow{OA}+ \overrightarrow{OA}[/imath] (2)
Từ (1) và (2) suy ra [imath]\dfrac{-3}{1+x}=\dfrac{-2x}{1+x}\Rightarrow x=\dfrac{3}{2}[/imath]
c3lttrong.0a1.nhphatEm cảm ơn ạ. Nhưng câu cuối thì -2x/x+1 là ở đâu ra vậy ạ?
 
Top Bottom