cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

Như5303

Học sinh
Thành viên
8 Tháng chín 2017
46
12
21
Kiên Giang

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
a/Có bnhiu gam cu có thể bị 0.05mol Zn đẩy ra khỏi dd cuso4.
Zn+CuSO4--------> ZnSO4+Cu
0,05___________________0,05
theo tỉ lệ pt thì có 0,05 mol Cu bị đẩy ra=> mCu bị đẩy ra là 0,05*64=3,2g
b/Nhúg 1 lá Al vào dd cuso4 sau p/ư lấy lá Al rửa sạch, thấy khối lượg dd giảm đi 1.38g. tíh m Al đã tham gia p/ư
gọi số mol Al pư là a mol
2Al+3CuSO4---------> Al2(SO4)3+3Cu
a____1,5a__________a/2
áp dụng tăng giảm khối lượng ta có:
cư thay 1,5 mol Cu= 1 mol Al thì m dd giảm 1,5*64+27=69g
mak thấy khối lượg dd giảm đi 1.38g =>thay 1,5a mol Cu= a mol Al thì m dd giảm 1.38g
=>a=1.38/69=0,02 mol
=>mAl tham gia pư là 0,02*27=0,54g
 
Top Bottom