cho thanh kim loại tác dụng với 1 muối

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
Nhúg Fe có m 50g vào 500ml dd cuso4 sau phản ứng m fe tăng 4%. Khối lượg cu thoát ra bnhiu. tíh nồg độ mol của dd cuso4
gọi a là số mol Fe tham gia pư
pthh:
Fe+CuSO4----------> FeSO4+Cu
a________________________a
sau 1 thời gian m thanh fe tăng 4%=>m thanhFe tăng lên là 4%*50=2 g
áp dụng tăng giảm khối lượng ta có:
cứ thay 1 mol Fe=1 mol Cu thì m tăng 64-56=8g
mak thay a mol Fe= amol Cu thì m tăng 2 g
=>a=2/8=0,25 mol
=> mCu thoát ra =0,25*64=16g
*** nồng độ mol CuSO4 chỉ tính được khi pư xảy ra hoàn toàn thui bạn. mình chữa đề là sau khi pư xong nha
nCuSO4=nCu =0,25 mol
=>CM CuSO4 =0,25/0,5=0,5M
 
Top Bottom