cho mình hỏi tí

S

sharkchilu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một tế bào có kiểu gen
129feae33acdc7cd468931ac9e031def.gif
khi giảm phân bình thường thực tế cho mấy loại trứng:
  • 1
  • 2
  • 4
  • 8
mình nghĩ đáp án là 4 nhưng kết quả là 1, không hiểu?
 
E

echcon_lonton_dihoc

Kiểu gen:(AB/ab)Dd khi giảm phân BT thì có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1:Liên kết gen hoàn toàn thì tạo ra 4 loại giao tử AB/D ;AB/d ;ab/D ;ab/d

Trường hợp 2:Xảy ra hoán vị gen với tần số hoán vị là f(chú ý rằng:hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen cũng là 1 hiện tuợng xảy ra bình thuờng trong tế bào)

thì sẽ tạo ra 8 loại giao tử với tỉ lệ
AB/D =AB/d =ab/D=ab/d=\frac{1-f}{2}
AbD=Abd=aBD=aBd=\frac{f}{2}
Tuỳ vào yêu cầu của bài thi mà trả lời:
Nếu hỏi tối đa cho mấy loại giao tử thì đáp án là:8
nếu hỏi trong trường hợp LK hoàn toàn thì là:4
Nếu hỏi trên thực tế cho bao nhiu:1(3 thể định hướng kia bị tiêu biến)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom