Cho mình hỏi một vài câu este ?

P

phuctoan917768

P

phamthimai146

Đốt cháy hỗn hợp 2 este no dơn chức thu đc 1,8g h2o.Thủy phân hoàn toàn hh 2 este trên ta thu đc hh X gồm ancova2a2 ãit.nếu đốt cháy hoàn toàn 1/2 hh X thì thể tích Co2 thu đc là bao nhiêu ? A.1,12 B.2,24 C.3,36 D.4,48


Êste đơn no A cháy cho mol CO2 = mol H2O = 0,1
mol C trong A = mol C trong X ==> mol CO2 sinh rado A cháy = mol CO2 sinh ra do X cháy
==> 1/2 X cháy cho 0,05 mol CO2 ==> V = 1,12 lít
 
Top Bottom