cho minh hoi bt tang giam khoi luong

C

cobemuadong95c

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 15g trong 340g dung dịch AgNO3 6%.sau một thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trpng dung dịch giảm 25%.khối lượng của vật sau phản ừng la?

Bài 2:Cho 3,78 bột Al Phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y.Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4.06g so với dung dịch XCl3.Xđ công thức của muối XCl3???
 
U

up97

bài 2:
ta có
Al + XCl3 -> AlCl3 + X
0,14 mol 0,14 0,14
có khối lượng chất tan giảm 4,06g
suy ra: m(XCl3) - m(AlCl3) = 4,06
0,14(X+35,5.3) - 0,14(27+35,5.3) = 4,06
X=56 suy ra công thức: FeCl3
 
Top Bottom