Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M?

N

nhocconyeye

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,75m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 43,2 gam B. 56 gam C. 33,6 gam D. 32 gam

đáp án A. giúp mình với. chả hiểu sao ra A nữa. ghi dễ hiểu nha
cách đây 15 giờ

.
cho mình hỏi có xảy ra pt Fe + H+ + NO3- = Fe3+ + NO + H2O không?
nhìn vào đề mình nghĩ ngay pt này .
mình search trên http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?… (chỗ #58 câu 10) thì ko có pt đó và đáp số ra đúng. mình ko hiểu. giải giùm mình bài này nha.
.
 
K

kakashi_hatake

Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,75m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 43,2 gam B. 56 gam C. 33,6 gam D. 32 gam

đáp án A. giúp mình với. chả hiểu sao ra A nữa. ghi dễ hiểu nha
cách đây 15 giờ

.
cho mình hỏi có xảy ra pt Fe + H+ + NO3- = Fe3+ + NO + H2O không?
nhìn vào đề mình nghĩ ngay pt này .

$Fe+4H^++ NO_3^- \rightarrow Fe^{3+}+NO+2H_2O$
Có phản ứng này

Vì phản ứng có kim loại dư nên sản phẩm là $Fe^{2+}$

Có các phản ứng sau
$Fe+H^+ + NO_3^- \rightarrow Fe^{2+}+NO+H_2O \\ Fe+Cu^{2+} \rightarrow Cu+Fe^{2+} \\ Fe+2Fe^{3+} \rightarrow 3Fe^{2+} $

Các chất trong dung dịch phản ứng hết, từ đó tính ra
$n_{Fe \ pư}=0.25, \ n_{Cu}=0.05 \\ m=0.75m=0.25.56-0.05.64=10.8 \rightarrow m=43.2 \rightarrow A$
 
Last edited by a moderator:
N

nhocconyeye

Các chất trong dung dịch phản ứng hết, từ đó tính ra
n_{Fe \ pư}=0.25, \ n_{Cu}=0.05 \\ m=0.75m=0.25.56-0.05.64=10.8 \rightarrow m=43.2 \rightarrow A


dòng này có phải có nghĩa là X - 0,15.56 - 0,05.56 - 0,05.56 + 0,05.64=0,75X

đọc mãi ko ra, từ mấy pt của bạn mình suy ra vậy áh

Có các phản ứng sau
3Fe + 8H+ + 2NO3-→3Fe2++2NO+4H2O
0,15..0,4
Fe+ Cu2+→Cu + Fe2+
0,05...........0,05
Fe+ 2Fe3+→ 3Fe2+
0,05..0,1


 
Top Bottom