Hóa 10 Cho kim loại vào Axit

Liêm Cuto

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2022
29
28
6
19
Ninh Thuận
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của muối nhôm trong Y là 16,59%. Nồng độ phần trăm muối sắt trong dd Y là
Mn giúp em với
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
ta lấy mdd[imath]H_2SO4[/imath] = 98 gam
=> n[imath]H_2SO4[/imath] = 0,2 mol
ta có nFe = a và nAl = b mol
vì phản ứng xảy ra vừa đủ lên ta có a + 1,5 b = 0,2 (1)
ta có m[imath]dd[/imath] = m[imath]H_2SO4[/imath] + m[imath]Fe[/imath] + m[imath]Al[/imath] - m[imath]H_2[/imath] = 98 + 56a + 27b - 2a - 3b= 98 + 54a + 24b
có n[imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] = [imath]\dfrac{b}{2}[/imath] mol =>m[imath]Al_2(SO4)_3[/imath] = 171b
lại có% [imath]Al_2(SO_4)_3[/imath] = 16,59% = [imath]\dfrac{mAl_2(SO_4)_3}{98 + 54a + 24b}[/imath](2)
từ 1 và 2 ta dễ dàng tìm ra a = 0,05 mol và b = 0,1 mol
=>C%[imath]FeSO_4[/imath] = 7,37%
 
Last edited:
Top Bottom