Toán 12 Cho hình chóp S ABCD

Meomeocute02

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2022
23
28
6
Quảng Ngãi

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,805
4
2,209
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Em áp dụng CT
1660789415360.png
1660789400907.png

Khi đó [imath]\dfrac{V_{S.MNDC}}{V_{S.ABCD}}=\dfrac{1}2\dfrac{SM}{SA}\dfrac{SC}{SC}\left(\dfrac{SN}{SB}+\dfrac{SD}{SD}\right)=\dfrac{3}8[/imath]

[imath]\Rightarrow V_{MNBADC}=\dfrac{5V}8[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Khối đa diện
 
Top Bottom