Cho Fe, Al vào hh CuSO4

G

gaquy_203

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 6,69 g hh Al, Fe vào 100 ml CuSO4 0,75M khấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X bằng HNO3 thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Thể tích đ HNO3 ít nhất cần dùng?
 
Top Bottom