cho em hỏi

M

mrtmrt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 18.45 gam hh gồm Mg, Al, Fe vào dd AgNO3 dư thu được m (g) chất rắn,. Cho NH3 vào dd sau phản ứng, lọc kết tủa rồi đem nhiệt phân trong điều kiện không có kk đến khối lượng không đổi thì thu được 29,65 gam chất rắn Y. Giá trị của m?
 
Top Bottom