cho em hỏi câu lí thuyết

H

hong_duc224

H

hoanghondo94

Có lẽ là thế này : :(

1.phenol + NaOH
2.NaOH+CH3COOH
3.etanol+axit axetic
4.phenyl amoni lorua+NaOH
5.axit axetic+etyl amin
6 phenol amoni clorua + natri phenolat
7. natri phenolat + axit axetic
8. etyl amin + phenyl amoni clorua ...


P/s : Nghi quá :(
 
Last edited by a moderator:
N

nhokskr

ai giải thích giùm mình tại sao 2 cặp chất dưới này không tác dụng với nhau vậy???

etanol + phenol

etanol + phenyl amoni clorua
 
Top Bottom