Hóa 12 cho e hỏi là Ag+HNO3 đặc nóng ra j ạ? e cần gấp

Top Bottom